Maňka tieňovým spravodajcom pre eurorozpočet

Poslanec EP Vladimír Maňka sa stal tieňovým spravodajcom Socialistickej skupiny pre rozpočet EÚ na rok 2008.

Krátka správa

Druhá najsilnejšia politická frakcia v Európskom parlamente, Socialistická skupina v EP, zvolila za svojho tieňového spravodajcu pre rozpočet EÚ na rok 2008 slovenského europoslanca Vladimíra Maňku. Ten je členom výboru EP pre rozpočet.

Úlohou spravodajcu je sledovať vývoj v danej oblasti a dávať odporúčania pri hlasovaní. Na základe názorov a odporúčaní Vladimíra Maňku tak bude v otázke budúcoročného rozpočtu EÚ rozhodovať 218 poslancov skupiny.

Rozpočet bude schválený v decembri tohto roka. Je veľmi dôležitou legislatívou, nakoľko konkretizuje výdavky EÚ na jednotlivé politiky v danom roku podľa základných línií stanovených v sedemročnom rozpočtovom rámci (tzv. Finančná perspektíva). Pri jeho schvaľovaní v EP sa musia hľadať kompromisy nie len medzi jednotlivými politickými frakciami, ale brať ohľad aj na názor Rady, zastupujúcej členské krajiny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA