Parlament riešil pred Vianocami hračky

Hračky budú musieť obsahovať menej škodlivých chemikálií, budú menej hlučné a výrobcovia budú musieť dbať na uchovávanie technickej dokumentácie každého výrobku. Bezpečnejšie hračky deťom kúpime až na Vianoce 2011.

Pozadie

Nedávne prípady vstupu toxických a nebezpečných hračiek na trh, ktoré pochádzali od hračkárskeho gigantu, firmy Mattel, urobili na úrovni EÚ z bezpečnosti hračiek vysoko aktuálnu tému.

V januári 2008 Komisia predložila návrh novej legislatívy, ktorá mala nahradiť tú z roku 1988 a to s ohľadom na pokrok vo výrobe a vedecké poznatky o niektorých bežne používaných chemických látkach.

Otázky

Parlament vo štvrtok, 18. decembra, schváli novú, prísnejšiu úpravu výroby hračiek. Výrobcovia budú musieť po dobu 10 rokov po uvedení hračky na trh uchovávať technické informácie o chemických látkach, ktoré hračka obsahuje ako aj hodnotenie bezpečnosti výrobku.

Na riziká musia upozorniť dobre viditeľné varovania na vonkajšom obale. Hračky pre deti od troch rokov (do 36 mesiacov) budú podliehať ešte prísnejším pravidlám. Prax, kedy sa často varovanie “nevhodné pre deti do 3 rokov/36 mesiacov” udáva aj na hračkách, ktoré sú vyslovene určené pre deti do tohto veku (napr. hrkálky), bude po novom zakázaná.  Parlament a Komisia to považujú za zavádzanie spotrebiteľa.

Neprípustné pre výrobu detských hračiek budú látky karcinogénne, mutagenické a reprodukčne-toxické, takisto alergény v podobe vôní. Povolená úroveň prítomnosti ťažkých kovov bude znížená o polovicu oproti poslednej legislatívnej úprave.

Zakázané budú hračky v lízankách, resp. akékoľvek hračky pevne pripevnené k jedlu, pokiaľ ide o hračky v čokoládových vajíčkach, budú musieť byť zabalené v špeciálnom obale.  

Členské štáty budú mať dosť dlhé obdobie, aby sa pripravili na implementáciu smernice. Pokiaľ ide o obsah chemikálií prechodné obdobie bude trvať až štyri rok. Väčšina ustanovení začne platiť začiatkom roka 2011.

Výrobcovia hračiek sa novým pravidlám nebránia, hoci upozorňujú, že to bude znamenať nemalú ekonomickú a technickú záťaž. Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) však v stanovisku nazvanom “Santa Claus sa o bezpečnejšie hračky nepostará” kritizovala fakt, že ustanovenie, aby hračky museli byť nezávisle testované pred tým, než budú uvedené na trh, zo smernice vypadlo. Pozmeňujúci návrh v tomto duchu poslanci vo štvrtok zamietli, kvôli čomu skupina Zelených v EP hlasovala proti celému návrhu.

„Je smutné, že Parlament si nedal dostatočný čas na to, aby prišiel s ďalšími zlepšeniami. Namiesto dobrej legislatívy sa komisár Verheugen a Francúzske predsedníctvo starali o to, aby mali dobré PR, keď oznámia nové pravidlá týždeň pred Vianocami“, kritizovala spotrebiteľská organizácia.

Importéri hračiek budú môcť kontrolovať, či výrobcovia testovali bezpečnosť svojich výrobkov. Členské štáty a ich národné orgány pre dohľad nad trhom musia byť schopné efektívne vykonávať kontroly najmä na vonkajších hraniciach EÚ. Budú mať tiež právo zničiť hračky, ktoré predstavujú vážne riziko.

Za hračku v pôsobnosti tejto legislatívy sa nebude považovať napríklad zberateľské predmety, napr. replík zbraní, určené „jasne“ pre deti staršie ako 14 rokov a ani skladačka puzzle obsahujúca viac ako 500 kúskov, či hracie konzoly.  

Až 80 % importovaných hračiek, na pultoch v európskych hračkárstvach pochádza z Číny, ktorej štandardy bezpečnosti sú oveľa menej prísne. Takmer všetky hračky, ktoré boli v uplynulom období stiahnuté z trhu kvôli obavám o bezpečnosť detí boli vyrobené v Číne.

Pozície

Podľa slovenského europoslanca Miroslava Mikolášika (EPP-ED) prijatá smernica o bezpečnosti hračiek „významne prispeje k ochrane našich detí pred nežiaducimi látkami v hračkách a zároveň neohrozí európsky hračkársky priemysel“. Sprísnené opatrenia ako napríklad obmedzenie výskytu alergénov v hračkách podľa jeho slov zabezpečia, aby sa do obchodov dostali iba vhodné, bezpečné a zdravotne nezávadné hračky.

Ako hovorí europoslankyňa Zita Plreštinská (EPP-ED), deti sú „najbezbrannejšími spotrebiteľmi”. Problémy najväčšej spoločnosti na výrobu hračiek – firmy Mattel – podľa jej slov upriamili pozornosť verejnosti na túto problematiku a v tejto súvislosti vyzdvihla agendu Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorého je členkou.

Ako uviedla, nová legislatíva “reflektuje vedecké poznatky posledných 20 rokov”.  Ocenila kompromis dosiahnutý s Radou, pretože podľa nej “zabezpečí vyššiu úroveň bezpečnosti hračiek a neobmedzí pritom aktivity firiem na výrobu hračiek, predovšetkým malých a stredných podnikov”.

Podľa socialistickej europoslankyne Evelyne Gebhardt boli poslanci pod silným tlakom lobingových skupín. “Bojovali sme za väčšiu bezpečnosť, ale iné politické skupiny boli silne ovplyvnené medzinárodnými spoločnostami”, tvrdí Gebhardt. “Bezpečnosť hračiek je príliš dôležitá na to, aby sme ju mohli nechať na slobodný trh. … Zakázali sme 53 alergénnych látok. Ostatné politické skupiny chceli zakázať len 38”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA