Pripravuje sa európsko-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie

V Mexiku sa konalo prvé stretnutie výkonného výboru Európsko-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EUROLAT). Plenárne zasadnutie sa bude konať ešte tento rok v Lisabone, počas Portugalského predsedníctva.

Krátka správa

Výkonný výbor (12. – 13. apríl 2007)rokoval najmä o  príprave prvého plenárneho zasadnutia EUROLAT, ktoré sa bude konať tento rok v Lisabone. Zúčastnila sa na ňom aj europoslankyňa Irena Belohorská (NI), ktorá je členkov príslušného výboru v EP. Na ustanovujúcej schôdzi zhromaždenia, 8. a 9. novembra 2006 v Bruseli, bola okrem toho zvolená za podpredsedníčku zhromaždenia

Euro-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie je parlamentnou inštitúciou medziregionálneho strategického partnerstva Európska únia – Latinská Amerika a Karibik. Keďže EÚ je najväčším donorom pomoci v tejto oblasti, zhromaždenie sa bude snažiť prispieť k posilneniu a viditeľnosti tohto strategického partnerstva ako inštitúcia zodpovedná za parlamentnú kontrolu .

Zhromaždenie zriadilo tri stále výbory, ktoré majú hlbšie skúmať konkrétne hľadiská medziregionálneho strategického partnerstva: Výbor pre politické veci, bezpečnosť a ľudské práva; Výbor pre hospodárske, finančné a obchodné veci a Výbor pre sociálne veci, životné prostredie, vzdelanie a kultúru.

Úlohou  EUROLAT je:

  • prispieť k dosiahnutiu účinného demokratického vládnutia a k etablovaniu stabilných demokratických politických strán
  • aktívne podporiť účinné národné politiky a mechanizmy, ktoré zabezpečujú ochranu ľudských práv
  • opätovne potvrdiť zásadu spoločnej zodpovednosti a zachovanie globálneho a integrovaného prístupu v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami, organizovanému zločinu a terorizmu
  • zdôrazniť, že regionálna integrácia je najlepšou odpoveďou na globalizáciu v hospodárskej oblasti a na snahu o zníženie chudoby s ohľadom na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia
  • usilovať sa o zabránenie sociálnej exklúzie

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA