Slovensko-maďarské témy na pôde EP

V rámci jednominútových príspevkov hovorili europoslanci Belohorská a Koterec o tzv. kauze Mlynky. Flašíková-Beňová vystúpila k otázke Maďarskej gardy.

Belohorská na základe svojej nedávnej návštevy v obci Mlynky blízko slovenských hraníc (EurActiv, 04/04/08)  informovala Parlament, že podľa poslednej štatistiky v obci žije 54% Slovákov, pričom starosta tejto obce odobral dve miestnosti, kde vykonávalo svoje aktivity päť slovenských spolkov.

Tento akt je podľa jej slov “len špičkou ľadovca” v správaní sa voči slovenskej menšine. “V slovenskej škole sa v tejto maďarskej obci slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk 3 hodiny týždenne a kňaz slúži omše v maďarčine. Zároveň sa prestali vydávať obecné bilingválne noviny”, informovala poslancov Európskeho parlamentu na miniplenárnej schôdzi v Bruseli.

Vo svojom vystúpení sa poďakovala maďarskému prezidentovi, ktorý obec navštívil hneď v začiatkoch sporu a vypočul si obe strany, ako aj maďarskému ombudsmanovi, ktorý kauzu podľa jej slov rieši v prospech slovenskej menšiny. “Zdá sa však, že miestna samospráva zotrváva na svojom”, dodala.

V podobnom duchu vystúpil aj poslanec Miloš Koterec (PES). Rozhodnutie o vysťahovaní podľa neho nie je “náhodným aktom”.

“Ide o všeobecne negatívnu tendenciu, proti ktorej musím protestovať”, uviedol. Nebezpečnosť tohto konania a spomínaných rozhodnutí podľa jeho slov spočíva najmä v tom, že “zásadným a možno premysleným spôsobom narušuje postavenie menšiny v danom prostredí a znižuje existujúci štandard menšinových práv”.

“Akty obecnej samosprávy v Mlynkoch, opakovane útočiace na slovenskú menšinu, sú veľmi zlým signálom najmä v čase, keď vysoký predstavitelia slovenskej a maďarskej vlády pripravujú stretnutie premiérov oboch vlád, od ktorého sa pragmaticky očakáva zlepšenie vzťahov medzi našimi krajinami”, povedal na záver vystúpenia.

Monika Flašíková-Beňivá (PES) odsúdila skutočnosť, že dňa 29. marca 2008 bolo v Budapešti ďalším 600 novým členom extrémistickej Maďarskej gardy umožnené, aby bez problémov zložili prísahu. “Prejavy agresívneho nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu či neofašizmu nemajú a nemôžu mať miesto v demokratickej Európe”, povedal Flašíková-Beňová.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA