Spomienka na Sviečkovú manifestáciu v EP

V Európskom parlamente v Bruseli sa včera konala spomienka na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988. Prezentáciu videozáznamu zo zásahu polície na Bratislavský veľký piatok zorganizovala slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

“Odvahu vzoprieť sa monolitnej moci napriek represáliám možno považovať za začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989”, povedala 10. marca v pléne Európskeho parlamentu Anna Záborská.

Pri príležitosti 20. výročia Sviečkovej manifestácie za náboženské a občianske práva a slobody v Bratislave sa dňa 26. marca v priestoroch Európskeho parlamentu uskutočnila prezentácia videozáznamu z policajného zásahu proti veriacim na Hviezdoslavovom námestí. Stretnutie zorganizovala slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu, Anna Záborská. Jej hosťom bol jeden z hlavných organizátorov manifestácie, dnes poslanec NR SR, František Mikloško.

Mikloško priblížil prítomným priebeh a význam sviečkovej manifestácie. Prítomným na stretnutí odkázal: “Myslíme si, že toto je prínos Slovenska do moderných, kultúrnych a spoločenských dejín Európy”.

“Budeme radi ak si odnesiete ten pocit, že aj Slovensko išlo svoju cestu k slobode a že na tej ceste bolo veľa obetí. Dnes bez akýchkoľvek frustrácií a komplexov sa cítime byť hrdou súčasťou Európy,” zakončil svoj príspevok Mikloško (video).

Komunistický režim proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave tvrdo zakročil. Manifestácia je s odstupom času považovaná za jedno z najvýzamnejších výstúpení občanov proti komunistickému režimu vo vtedajšom Československu.

Zásahom polície proti riadne ohlásenej pokojnej manifestácií ľudí, ktorí v daždivom počasí niesli horiace sviečky, štátna moc porušila občianske práva a slobody, predovšetkým slobodu zhromažďovania, ktorú zaručovala vtedy platná Ústava, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a helsinský Záverečný akt z roku 1975.

Sviečková manifestácia v Bratislave vznikla z podnetu veriacich, vyjadrovala však požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv pre všetkých občanov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA