Únia bude chrániť deti pred nástrahami internetu

Takmer každé dieťa vo veku 12 až 15 rokov sa stretlo na webe s pornografiou. EÚ chce zamedziť kontaktu detí s nevhodným inetrnetovým obsahom prostredníctvom päťročného programu "Bezpečnejší internet".

Tri štvrtiny európskych detí v tomto veku trávi denne na internete aspoň tri hodiny. Európsky parlament dal presvedčivou väčšinou zelenú päťročnému programu „Bezpečnejší internet”. Jeho cieľom je ochrániť deti a mladistvých pred nelegálnym a škodlivým obsahom. Ten počíta so zriadením tiesňovej telefonickej linky, kontaktných miestach, vzdelávaním detí, ich rodičov a učiteľov. Linky by mala priniesť zhromažďovanie údajov o nebezpečnom obsahu a kontaktné miesta budú mať prepojenie na políciu.

“Dnešné deti a teenageri čelia novým výzvam, keď používajú služby webu 2.0. EÚ bude koordinovať krok na ochranu detí”, povedala Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť.

Podľa europoslankyne Ireny Belohorskej (NI) je internet je klasickým príkladom, že vec, ktorá je pre ľudí mimoriadne prospešná, “môže na druhej strane ak ju používajú ľudia s kriminálnym správaním, pôsobiť proti spoločnosti.”

Ako spoluautorka správy o stratégii o právach dieťaťa Belohorská ocenila, že sa téma ochrany detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie dostala na rokovanie EP.

“Denne sme svedkami toho, že prostredníctvom internetu dochádza k lákaniu a zneužívaniu detí na prostitúciu, pedofíliu a pornografiu”. Podľa Belohorskej je povinnosťou celej spoločnosti, ale samozrejme v prvom rade rodičov, aby vysvetlili deťom pravidlá používania, ale aj rizika, ktoré internet so sebou nesie.
 
“Voda je dobrá, ale ak nie je čistá, tak sa filtruje. To platí aj o internete”, povedala v rozprave slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EPP-ED). V diskusii informovala o môžnostiach, ktoré ponúka filter DAVIDE, ktorý umožňuje prístup na internet prostredníctvom bezpečnej a kontrolovanej siete a chráni mladistvých užívateľov pred nevhodnými web stránkami. “Využíva najpokrokovejšie technológie a je neprestajne aktualizovaný. Jeho účinnosť je vysoká: na stránky obsahujúce pornografiu, pedofíliu, násilie, satanizmus, mágiu a ďalšie sa nedá vstúpiť. Zároveň je signalizovaný dôvod ich blokovania”.
  
Podľa Miroslava Mikolášika (EPP-ED) môže internet pripraviť naše deti o “radosť zo spoznávania čistej a úprimnej lásky a vytvárania prirodzených vzťahov. Ten kto v internetových debatách nepoužíva vulgárny slovník, ten kto sa nevystatuje svojimi sexuálnymi úspechmi, ten je úplne “out”. Ako poslanec, pre ktorého sú rodinné hodnoty tým najdôležitejším, chcem poukázať na to, ako táto spoločnosť, aj vďaka internetu, môže kradnúť deťom ich nevinnosť”,  vyjadril sa Mikolášik.
   
Zita Pleštinská (EPP-ED) pripomenula prípad mladíka z Fínska, ktorý umiestnil na internet, vrátane stránky YouTube videá, ktoré zachycujú, ako na strelnici strieľa z pištole. “Desať mladých ľudí padlo za obeť tomuto šialenému strelcovi v škole vo fínskom meste Kauhajoki. Vážení kolegovia verím, že prostredníctvom tohto programu sa nám podarí  znížiť riziko a mladiství nebudú mať  prístup k takýmto videám na internete.”

Rada EÚ by o programe mala rozhodnúť do konca tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA