Únia bude mať špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva

Európsky parlament privítal, že sa Komisia chopila jeho nápadu vytvoriť pozíciu špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva, ktorý bude na túto časť zahraničnej politiky oblasť v EÚ dohliadať.

Spravodajca k 47-stranovej správe o politike EÚ v oblasti ľudských práv vo vzťahoch k vonkajšiemu svetu, britský poslanec za skupinu socialistov a demokratov Richard Howitt si myslí, že EÚ musí mať autoritu na to, aby prehovorila vždy keď dochádza k porušovaniu ľudských práv  vo svete – či už je to v Iraku, Sýrii alebo Bare.

„Európa rokovala o lepších obchodných podmienkach s Kaddáfim len štyri týždne pred tým ako na neho začal zhadzovať bomby. Teraz je čas ukázať, že chyby minulosti sa nebudú opakovať“, povedal Howitt.

Catherine Ashtonová, ktoré sa zúčastnila rokovania parlamentu o správe, pochválila spravodajcu, že to, že sa mu podarilo získať konsenzus naprieč politickým spektrom.

„Pracujeme na príprave pôdy pre vymenovanie špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva…. Je dôležité, aby mala táto osoba silnú profesionálnu stopu v oblasti ľudských práv“, povedala Ashtonová.

Cenzúra internetu

Správa Parlamentu okrem iného žiada zakázať export technológií, ktoré umožňujú cenzúru internetu. Ide aj o reakciu na udalosti tzv. egyptskej jari, kedy v januári 2011 spoločnosť Vodafon vypla hlasové aj dátové služby na príkaz egyptskej vlády.  Demonštranti, ktorí privodili pád Mubarakovho režimu sa mobilizovali predovšetkým pomocou internetu. Vodafone sa bránil, že bol zmluvne povinný rešpektovať vládne nariadenia.

Ďalším príkladom je spoločnosť Google, ktorá v Číne cenzuruje obsah internetu. V súčasnosti svoje aktivity v krajine prehodnocuje.

Europoslanci žiadajú, aby sa konzultácie o ľudských právach viedli na rovnakej úrovni ako ostatné zahraničnopolitické debaty. Navyše, by na každom z 130 veľvyslanectiev EÚ vo svete mala byť jedna osoba zodpovedná za otázky ľudských práv.

Správa bola prijatá pomerom hlasov 580:28

Británia na pretrase

Niektorí europoslanci z tábora socialistov žiadali správu doplniť o výčitku Británii za obštrukcie pri rokovaní o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Britský premiér David Cameron vetoval pristúpenie EÚ k EDĽS s argumentom, že by to zbytočne zasahovalo do prípadov, ktorým sa dostatočne venujú národné súdy. Tvrdil pri tom, že Británia dodržiava Dohovor oveľa lepšie ako iné krajiny.

Napriek tomu má Cameronva vláda spory so súdom v Štrasburgu ohľadne niekoľkých prípadov. Jedným z nich je rozhodnutie, že väzni majú právo voliť, ktoré sa Británia rozhodla nerešpektovať. Druhým je prípad islamistického klerika, ktorého chce Veľká Británia deportovať do Jordánska. Súd je toho názoru, že tam hrozí riziko že ho budú mučiť a preto by ho Británia deportovať nemala. Británia sa ho chystá vydať napriek tomu, pričom tvrdí, že dostala z jordánskej strany dostatočné záruky.

„Labouristi nevedia rozlišovať medzi dobrým „track record“ v oblasti ľudských práv a dobrou obhajobou zdravého rozumu a národnej suverenity“, vyhlásil konzervatívny britský europoslancec Charles Tannock.

Pozície

„Sme svedkami pretekov medzi tými, ktorí využívajú nové médiá za účelom oslobodenia a tými, ktorí sa ich snažia využiť na represiu. Nebojím sa vyhlásiť, že aj Vodafone sa musí poučiť z minulých chýb, akými bolo poslúchanie príkazov Mubarakovho režimu,“ uviedol spravodajca Richard Howitt (S&D, UK).

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) kritizuje, že doložky o ľudských právach sa v dohodách o partnerstve a spolupráci a dohodách o voľnom obchode využívajú len veľmi striedmo a nesystematicky. Za ďalší znepokojivý trend, proti ktorému musí Únia zakročiť považuje porušovanie slobody náboženského vyznania  a viery, čo súvisí so šírením neznášanlivosti voči členom náboženských komunít a menšín. „Netreba sa báť vysloviť, že medzi obete patria aj kresťania vo svete.“

EÚ vyčíta aj nekonzistentnosť prístupu EÚ k ochrane ľudského života, ktorá sa prejavuje napríklad tým, že EÚ odsudzuje kruté a neľudské zaobchádzanie s ľuďmi, medzi ktoré patria vynútené potraty a vynútená sterilizácia, pričom EÚ zároveň financuje programy zamerané za tzv. sexuálne a reprodukčné zdravie, ktoré zahŕňajú aj potraty. Správu preto nepodporil.

Europoslankyni Anne Záborská (EĽS-KDH) sa nepozdáva, že sa správa o ľudských právach vo svete za rok 2010 dostala na plénum  v apríli 2012 ako aj to, že ju sekretariát rady zverejnil až v septembri 2011. „Zaoberáme sa niečím, čo by už nemalo byť aktuálne. Chápala by som o vtedy keby správu o ľudských právach pripravovali študenti bez nároku na odmenu.“

Otvorila aj otázku Bieloruska. Lukašenkov režim sa podľa nej od roku 2010 zmenil k horšiemu. Apelovala preto na Medzinárodnú hokejovú federáciu, aby hokejové majstrovstvá neorganizovala v Bielorusku. „Bielorusi hrajú dobrý hokej a majú právo stať sa hostiteľmi Majstrovstiev sveta. „Diktátor Lukašenko to ale nemôže to ale nesmie zneužiť ako dôkaz, že sa svet zmieril s jeho vládou.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA