Záborská žiada nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu

Sexuálne obťažovanie na pracovisku útočí na ľudskú dôstojnosť, citoval portál The Parliament slovenskú europoslankyňu Annu Záborskú. Uviedla to na verejnom vypočutí na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.

Krátka správa

Podľa Anny Záborskej, predsedníčky Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť, sa musí voči tomuto problému uplatňovať nulová tolerancia. Rovnako ako na domáce násilie a obchodovanie s ľudmi. Anna Záborská (EPP-ED) 21. novembra predsedala verejnému panelu, ktorý sa venoval problému sexuálneho obťažovania na pracovisku. K téme sa vyjadrovali poprední experti z niekoľkých členských krajín EÚ.

Pri formulovaní záverov vychádzali aj z prieskumu „Ženy a násilie na pracovisku“ (Women and violence at work) Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound). Obeťami sexuálneho obťažovania na pracovisku sa najčastejšie stávajú ženy vo veku 15 až 29, vyplýva to práve zo spomínaného prieskumu Eurofound-u. Zároveň z neho vyplynulo, že najviavc prípadov sexuálneho obťažovania zaznamenali vo Fínsku a najmenej v Bulharsku.

Najrizikovejšia z tohoto pohľadu je práca v školstve, zdravotníctve, verejnej správe, v hotelových a reštauračných službách. Podľa odborníkov by bolo vhodné pouvažovať nad sektorovým prístupom k sexuálnemu obťažovaniu, ako aj iným formám násilia na pracovisku.

Európska smernica z roku 1997 presunula dôkazné bremeno z obeťe sexuálneho obťažovania na obvineného. V praxi to znamená, že ak dôjde k obvineniu, to, že sa skutok nestal musí dokázať ten komu sa pripisuje.

Ako panelisti na podujatí, okrem iných, vystúpili Agnès Parent-Thirion, koordinártorka výskumu z Eurofound, Jukka Takala, riaditeľ Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku (EU-OSHA) a Lara Lazzeroni, výskumníčka a profesorka pracovného práva na University of Siena v Taliansku.

Väčšina členských štátov prijala, či už legislatívne alebo nelegislatívne prístupy v boji proti sexuálnemu obťažovaniu. Na Slovensku rieši obťažovanie vo všeobecnosti antidiskriminačný zákon.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA