SES prišla so stratégiou boja proti terorizmu

Skupina európskych socialistov v EP vypracovala a zverejnila minulý týždeň 13-stranový dokument o boji proti terorizmu.

Krátka správa

Dokument nesie názov „Boj proti terorizmu: bezpečnosť so zárukami pre občianske práva”. Zameriava sa na tri základné oblasti, v ktorých vyzýva PES Európsku úniu aj širšiu medzinárodnú komunitu k ráznym krokom:

  • Zaistenie bezpečnosti, spravodlivosti a ochrany ľudských práv
  • Vonkajšie politiky únie a teroristická horzba
  • Prevencia, sociálna inklúzia a dialóg

PES vyzýva, aby sa naplnili ciele z fínskeho Tampere a konštatuje, že nedostatok právomocí EP pri tvorbe práva spôsobil v citlivej oblasti bezpečnosti demokratický deficit.

Správa obsahuje početné konkrétne odporúčania pre policajnú spoluprácu, posilnenie úlohy Europolu a zväčšenie právomocí koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu. Socialisti zdôrazňujú potrebu rovnováhy medzi účinnými optreniami v boji proti terorizmu a ochrannou osobných údajov.

V oblasti zahraničnej politiky dokument nalieha na medzinárodnú spoluprácu, ktorej výsledkom by mala byť Konvencia o terorizme z dielne OSN, ako aj na zlepšenie vzťahov s arabským svetom. Upozorňuje na potrebu opatrení, ktoré by podporili reformu bezpečnostného sektora v krajinách stredomorského regiónu a posilnenie politík EÚ v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja cez obchod, rozvojovú pomoc a investície.

V záujme zaistenia sociálnej inklúzie je potrebné, podľa Európskych socialistov, prijať chartu kultúrnych, politických a občianskych práv migrantov, ktorá by mala zahŕňať napríklad aj právo voliť na lokálnej úrovni. Silnejšie zasadzovanie sa proti diskriminácii by malo byť sprevádzané európskym rámcovým rozhodnutím definujúcim štandardné sankcie za prejavy rasizmu a xenofóbie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA