Socialisti proti vízam

Európsky parlament rokoval o stave hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA. Hovorilo sa aj o zavedení bezvízového styku pre všetky členské krajiny Únie.

Krátka správa

Spojené štáty uplatňujú voči členským krajinám EÚ samostatnú vízovú politiku. Väčšina z pôvodných členov má bezvízový styk, z EÚ-10 má však túto výhodu zatiaľ iba Slovinsko. Aj podľa novo definovaných pravidiel, ktoré ako kritérium využívajú aj mieru angažovanosti krajiny v zahraničných vojenských misiách USA, budú musieť slovenskí občania žiadať o víza.

O vízovej politike s USA sa hovorilo aj počas rokovania o správe o hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a USA v Európskom parlamente. Správa, predložená socialistickou europoslankyňou Erikou Mann, okrem iného navrhuje, aby všetky členské štáty EÚ patrili pod bezvízový režim s USA a aby nové členské krajiny EÚ neboli v tomto ohľade diskriminované.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) tento postoj podporil. Vo vyhlásení kritizoval aj dvojaké štandardy, keď USA „svojim správaním sa v obchodnej politike často konajú inak, než ako to vyžadujú od svojich obchodných partnerov“. Ako príklad uviedol clá, dovozné kvóty a iné bariéry uvaľované na dovoz poľnohospodárskych i iných tovarov (oceľ, textil), pričom súčasne poskytujú domácim farmárom a výrobcom „neprimerané dotácie a vývozné subvencie“.

Vo vzťahu k transatlantickému partnerstvu zdôraznil dôležitosť odstránenia bariér vzájomného obchodu, ale aj potrebu nevylúčenia rozvojových krajín: „Ak najsilnejší budú obchodovať len medzi sebou, tak slabší sa budú len prizerať, bez akéhokoľvek prospechu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA