5. ročník novinárskej súťaže „Za diverzitu. Proti diskriminácii.“

Autori článkov, ktoré boli a budú publikované od januára do októbra 2008, môžu súťažiť o cenu v hodnote 4.500 eur. Podmienkou je, aby ich obsah prispel k odstraňovaniu diskriminácie Rómov v Európe.

„Príliš veľa Európanov je stále konfrontovaných s diskrimináciou v domácom alebo pracovnom prostredí – podľa posledných prieskumov približne 15% občanov EÚ,“ hovorí Vladimír Špidla, komisár pre sociálne veci. Dodáva: „Naša novinárska cena uznáva rozhodujúcu rolu médií pri prinášaní týchto otázok do pozornosti verejnosti. Je tiež kľúčovou časťou širšej kampane pre zvýšenie povedomia o právach človeka na rovnosť príležitostí a ostatné benefity, [ktoré prináša] diverzita.“

Novinárska súťaž „Za diverzitu. Proti diskriminácii.“ má za sebou štyri úspešné ročníky. Európska komisia vyhlásila 1. septembra ďalší, v ktorom môžu súťažiť autori elektronických a tlačových médií, ktorí v čase od 1. januára do 31. októbra 2008 publikujú novinový príspevok prispievajúci k odstraňovaniu diskriminácie.

Každý ročník súťaže sa zameriava na inú, úzko vymedzenú tému. Ročníku 2008 je venovaná téma diskriminácie Rómov. V nedávnom prieskume Eurobarometra sa až 77% respondentov vyjadrilo, že byť Rómom znamená byť spoločensky znevýhodneným.

Víťazný článok získa cenu v hodnote 4.500 eur. Výber sa uskutoční v dvoch kolách:

  • Po 31. októbri 2008 vyberú národné poroty v 27 krajinách po jednom článku, ktorý postúpi do európskeho kola.
  • Porota ustanovená Európskou komisiou vyberie spomedzi 27 príspevkov tri najlepšie, ktoré ocení.

Novinársku súťaž „Za diverzitu. Proti diskriminácii.“ podporilo viacero prestížnych novinárskych asociácií, medzi nimi napríklad European Youth Press a Asociácia európskych žurnalistov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA