Aká práca v rozšírenej Únii?

Konferencia „Týždeň zamestnanosti“ bude venovaná výzvam zamestnanosti rozšírenej EÚ v globalizovanej ekonomike a potrebe nových schopností pracovnej sily.

 

Krátka správa

13. “Týždeň zamestnanosti“ v Bruseli 16.-18. mája bude zameraný na tému „Spolupráca pre rast a zamestnanosť“. Politici, mimovládne organizácie i odborníci z praxe budú diskutovať o trendoch a politikách európskej zamestnanosti. Hovoriť sa bude aj o nasledujúcich témach:

  • Vytvára nová, rozšírená EÚ taký druh pracovných miest, ktoré zabezpečia rast a prosperitu expandujúceho svetového hospodárstva?
  • Do akej miery sa firmy a pracujúci prispôsobujú zmenám? Blíži sa Európa k lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom?
  • Rozvíjame u pracovnej sily tie správne schopnosti na zabezpečenie pokračujúcej konkurencieschopnosti?
  • Nakoľko sme úspešní v budovaní partnerstiev, podpore mobility, riešení demografických a sociálnych výziev a vytváraní pracovných miest zajtrajška?

Na konferencii sa zúčastnia napríklad riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Nikolaus van der Pas, riaditeľ Európskeho centra pre politiku Hans Martens, výskumný pracovník Európskeho odborárskeho inštitútu Andrew Watt, generálny tajomník Eurochambres Arnaldo Abruzzini a predsedníčka Platformy európskych sociálnych MVO Anne-Sophie Parent.

Úvodnému panelu „Rast a zamestnanosť v novej rozšírenej Európe“ bude predsedať vydavateľ siete portálov EurActiv Christophe Leclercq.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA