Ako zdvihnúť demografickú krivku

Škôlky, daňové úľavy pre zamestnávateľov, dôchodkové bonusy, práca do vysokého veku či riadená imigrácia. Aj týmito spôsobmi navrhuje EP riešiť starnutie európskej populácie. Čo si myslia slovenskí europoslanci?

Klesajúcu krivku pôrodnosti možno zmeniť cez koordinované verejné poltiky, myslí si Európsky parlament. Ich súčasťou musí byť napríklad dostatočný počet kvalitných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti.

Podľa europoslanca Vladimíra Maňku (PES) je prvým krokom k riešeniu hospodárksych dopadov starnutia podpora žien v ich “túžbe po materstve a zároveň v túžbe po profesionálnom uplatnení prostredníctvom verejnej politiky”. Ako dobrý príklad označil škandinávske krajiny.

Problémom je podľa Anny Záborskej (EPP-ED), predsedníčky Výboru pre práva žien EP, aj obrovský mediálny a spoločenský tlak na ženy, že jedine ich pracovná činnosť v zamestnaní má hodnotu a zmysel. “Pôrod a výchova detí sa stále chápe ako nutné zlo. Materstvo nemá takmer žiadnu cenu a nie je ohodnotené čo i len minimálnou mzdou.”

Firmy, ktoré poskytuju zamestancom zariadenia pre starostlivosť od deti na pracovisku by mali dostávať daňové úľavy, píše sa v iniciatívnej správe europarlamentu. Záborská hovorí v tejto súvislosti o “obrovskej devalvácii hodnoty dieťaťa”. Kladie si otázku, “aké daňové odpisy si môže uplatniť rodič na deti v porovnaní s daňovými odpismi podnikateľov na množstvo automobilov v jeho vlastníctve”.

Motivovať by mohli bonusy k dôchodku zohľadňujúce počet vychovaných detí, hovorí sa ďalej v správe. Rodičovská dovolenka by sa mala zarátavať do odpracovaných rokov. Parlament žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na posilnenie úlohy otca v rodinnom živote, napríklad cez podporu inštitúcie otcovskej dovolenky.

Miroslav Mikolášik (EPP-ED) označil za jednu z hlavných príčin demografických problémov oslabenie tradičného modelu rodiny tvoreného mužom a ženou, ako aj nepriaznivé podmienky, ktoré oslabujú ekonomické a sociálne výhody viacdetných rodín či úlohu materstva a otcovstva.

Stranutie populácie sa líši v závislosti od regiónu EÚ, Parlament preto navrhuje, aby členské štáty, urýchlili “proces voľného pohybu všetkých pracujúcich v rozšírenej Európe ešte pred rokom 2014”. Pre vykrytie nedostaku pracovných síl, je tiež nutné, aby starší občania ostávali v práci aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Vladimír Maňka hovorí, že je treba “motivovať starších ľudí, ktorí majú množstvo poznatkov a skúseností, aby v pracovnom procese pôsobili dlhšie.”

Reformu systémov sociálnej ochrany vo vzťahu k starostlivosti o osoby v staršom a dôchodkovom veku vídi Maňka ako ďalší krok. “Ak sa to neuskutoční na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity, porazených bude predstavovať väčšina starších ľudí”, zdôrazňuje.

Jendou z možností ako riešiť demografický problém v Európe je imigrácia. Poslanci v správe tiež uznávajú hospodársky, sociálne a kultúrne pozitívny prínos imigrantov z krajín mimo EÚ a vyzývajú členské štáty, aby k nej zaujali racionálny prístup, bránili xenofóbnym názorom a podporovali účinné začlenenie prisťahovalcov do spoločnosti. “Súhlasím s vecným a racionálnym prístupom k prisťahovaleckej politike”, uviedol Mikolášik, pričom poznamenal, že racionálnosť prisťahovaleckej politiky vidí v obsadzovaní tých pracovných postov, ktoré sú v krajinách EÚ dlhodobo neobsadené.

Anna Záborská vidí v súčasnom demografickom vývoji hrozbu pre európsku civilizáciu. “Za posledných 50 rokov sa desiatky miliónov obyvateľov Európy nenarodili, lebo tehotenstvá boli ukončené umelými potratmi. Mladí ľudia neboli vychovávaní k zodpovednému správaniu sa v oblasti sexuálneho života a sexuálna voľnosť je vizitkou dnešnej spoločnosti”, hovorí slovenská europoslankyňa. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA