Aktéri žiadajú legislatívnu úpravu služieb vo verejnom záujme

Socialisti podporení mimovládnymi organizáciami so sociálnym zameraním naliehajú na Komisiu, aby vytvorila konkrétny legislatívny návrh upravujúci poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Legislatíva by mala podľa nich v prvom rade zabezpečovať verejný záujem pred obchodným ziskom.

Krátka správa

Podpredseda frakcie PES Harlem Désir počas konferencie „Európska sústava pre kvalitu verejných služieb“ povedal: „V súčasnosti je politicky a právne naliehavé vyjasniť si pravidlá, ktoré budú aplikované na služby vo verejnom ekonomickom záujme Európy.“ Rovnako je potrebné, aby bolo „garantované, že sa podriadia výhradne logike vnútorného trhu a konkurencii.“

Konferenciu spoločne zorganizovali Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Ako spolupracujúci organizátori sa do podujatia zapojili: parlamentná frakcia PES, Konfederácia obchodných únií (ETUC), Európska federácia únií verejných služieb (EPSU), Európske centrum podnikania s verejnou účasťou (CEEP) a Európska sociálna platforma. Konferencia sa uskutočnila 19. apríla 2007.

Cieľom konferencie bolo v priebehu nasledujúcich týždňov odštartovanie širšej debaty o komuniké vydanom Komisiou po publikovaní Bielej knihy o službách a verejnom záujme (2004).

Služby vo verejnom záujme boli vyňaté z finálnej verzie kontroverznej Smernice o službách. V nadväznosti na publikovanie už spomenutej Bielej knihy, Parlament vyzýva na prijatie „vhodných legislatívnych iniciatív“ s cieľom garantovať vysokú kvalitu a dostupnosť takých služieb.

Harlem Désir v tejto súvislosti povedal: „Ešte raz žiadame Európsku komisiu o zastavenie vyhýbavých, kozmetických a nie legislatívnych iniciatív v tomto smere. Potrebujeme konkrétny horizontálny legislatívny návrh.“

Generálni tajomníci ETUC a CEEP (John Monks a Rainer Plassmann) dodali, že dobré verejné služby sú „kľúčovým faktorom udržateľného rastu, väčšej konkurencieschopnosti, väčšej a lepšej zamestnanosti, sociálnej a teritoriálnej kohézie v rozšírenej Európe a vzhľadom na demografické výzvy aj faktorom pre zlepšovanie životného prostredia.“

ETUC je toho názoru, že verejné služby sú postupne podkopávané liberalizáciou, privatizáciou a zavádzaním pravidiel voľného trhu. Táto konfederácia začala v novembri 2006 zbierať podpisy pod celoeurópsku petíciu, ktorá nalieha na Komisiu, aby sa zaoberala návrhom sústavy smerníc vytvárajúcim legislatívny základ pre takéto služby.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA