Akú politiku zamestnanosti EÚ potrebuje?

Počas Týždňa zamestnanosti, pravidelne organizovaného Európskou komisiou, sa hlavná dvojdňová konferencia pozrie na politiky trhu práce v európskych krajinách.

Pozadie

Týždeň zamestnanosti sa koná v Bruseli 5.-6. júna. Stretnú sa na ňom experti, rozhodovatelia a formy, akademické inštitúcie, mimovládne organizácie, think-tanky a úradníci z lokálne, regionálnej, národnej i európskej úrovne. Debatovať sa bude o krokoch potrebných pre posilnenie zamestnanosti a zvýšenie socioekonomickej výkonnosti v Európe.

Otázky

Toto každoročne organizované podujatie sa tohto roku sústredí na problém „pracoviská / pracovný priestor“, ako aj všeobecnejšie otázky súvisiace s trhom práce. Diskusia o „pracoviskách / pracovnom priestore“ sa okrem iného dotkne:

  • úlohy flexikurity v európskej budúcnosti: speakri z Európskej komisie, Tilburgskej univerzity, Európskej konfederácie súkromných pracovných agentúr a zo skupiny Air France – KLM budú skúmať, ako má vyzerať možný spoločný európsky sociálno-ekonomický model budúcnosti, pričom kľúčovou otázkou bude, či flexikurita môže skutočne v praxi fungovať a ako vyváži záujmy zamestnancov a zamestnávateľov,
  • problém prilákania, rozvoja a udržania talentov vo vedomostnej spoločnosti,
  • odpoveď na demografické zmeny, so zameraním na prístup aktívneho starnutia a jeho následkov pre firmy a zamestnancov,
  • kvalita práce a rovnováha medzi prácou a osobným životom, otázka dôležitosti a merateľnosti týchto faktorov a zmien,
  • diverzita a výzvy vytvárania príležitostí pre všetkých.

Paralelne sa bude hovoriť o všeobecnejších otázkach, ako je vytváranie pracovných miest, reštrukturalizácia, mobilita, migrácia, prisťahovalectvo, energetická efektívnosť a environmentálne otázky. Konferenciu bude sprevádzať viacero prakticky orientovaných podujatí, ako sú informácie o zdrojoch relevantných informácií na internete, či stretnutia, na ktorých je možno klásť otázky európskym inštitúciám.

Medzi speakrami bude komisár Špidla, do ktorého portfólia téma spadá, viacerí vysokí predstavitelia Komisie ako aj iných inštitúcií a agentúr, či štátni tajomníci z Nemecka a Portugalska – súčasnej a nasledujúcej predsedníckej krajiny EÚ.

EurActiv.com je oficiálnym partnerom Týždňa zamestnanosti. Jeho vydavateľ, Christopher Leclercq, bude moderovať plenárne stretnutie „Výzvy a politika pre Európu“. EurActiv prinesie z podujatia podrobnejšie informácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA