ASEM o sociálnom rozmere globalizácie

Ministri práce a sociálnych vecí zo 45 krajín Európy a Ázie diskutujú na ostrove Bali o sociálnej dimenzii globalizácie. Závery ich schôdzky sa premietnu do agendy summitu Ázijsko-európskeho strenutia, ktorý sa uskutoční o dva týždne.

„EÚ a Ázia zdieľajú odhodlanie spraviť globalizáciu úspešnou. Zhodujeme sa aj v tom, že úspechy globalizácie sa musia spravodlivo zdieľať. Zdieľaním skúseností v oblastiach ako odstraňovanie nerovností, manažovanie trhu práce a vytváranie kvalitných pracovných miest, môžeme čeliť spoločným výzvam a sprostredkúvať hospodárske a sociálne benefity obom stranám,“ povedal Vladimír Špidla, komisár zodpovedný za sociálne veci, pri príležitosti konania sa druhého Ázijsko-európskeho stretnutia (ASEM) vo formácii ministrov práce.

Ministerské stretnutie ASEM, ktoré začalo včera (14.10.) a skončí dnes, sa toho roku uskutočňuje na ostrove Bali v Indonézii. Jeho hlavným cieľom je zamerať sa na sociálny rozmer globalizácie a jej dopad na zamestnanosť a tvorbu nových pracovných miest. Okrem iného má posilniť regionálnu spoluprácu medzi Európou a Áziou a byť fórom pre výmenu skúseností s projektami, ktoré sa uskutočňujú v jednotlivých krajinách. Diskutovať sa bude aj o spoločenskej zodpovednosti firiem.

V nadväznosti na dnes končiacu ministerskú schôdzku sa 24.-25. októbra 2008 v čínskom Pekingu uskutoční summit hláv krajín ASEM. Platforma ASEM existuje už 12 rokov, no vo formácii ministrov práce a sociálnych vecí sa schádza len od minulého roka (od stretnutia v nemeckom Postupime). V súčasnosti zahŕňa 45 krajín z Európy a Ázie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA