Británia možno otvorí svoj pracovný trh aj pre nováčikov

Vláda Veľkej Británie nedávno oznámila, že uvažuje o revízii obmedzení práce Rumunov a Bulharov na vlastnom trhu.

Krátka správa

Veľká Británia zaujala voči Bulharsku a Rumunsku odlišný postoj, aký prejavila voči 10 krajinám, ktoré pristupovali k EÚ v roku 2004. Tamojší minister vnútra, John Reid, 24. októbra 2006, vyhlásil, že vláda rozhodla obmedziť prístup pracovníkom z Rumunska a Bulharska na britský pracovný trh. Výnimku tvoria malé skupiny vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Aj napriek tomu však môžu Bulhari a Rumuni cestovať po celej EÚ ako turisti a pracovať kdekoľvek pod štatútom samostatne zárobkovo činnej osoby.

Dôvodom pre takúto politiku bola skúsenosť z rozšírenia v roku 2004. Británia očakávala, že pri uplatňovaní politiky otvorených dverí príde za prácou z nových členských krajín približne 15 tis. ľudí ročne. Avšak realita ukázala, že po prvých dvoch rokoch od najväčšieho rozšírenia hostí krajina približne 600 tis. pracovných imigrantov.

V súčasnosti je v platnosti presne vymedzená kvóta, podľa ktorej smie do Británie prísť pracovať 19.750 Bulharov a Rumunov s nižšou kvalifikáciou ochotných zamestnať sa v poľnohospodárstve. Doteraz ich podľa odhadov prišlo do Británie niečo cez 10 tis.
 
Britská vláda naznačila, že takejto politike by mohol byť už čoskoro koniec. Počíta sa s ustanovením diskusného Fóra o dopadoch migrácie, ktoré bude tvorené vládnymi expertmi, zástupcami samosprávy, polície, zdravotníctva, školstva, zástupcami zamestnávateľov a pod. Jeho cieľom bude preskúmať možnosti zmeny takejto politiky. V prípade, že sa nájde široký konsenzus a alternatíva voči súčasnému stavu, nová politika by mohla byť implementovaná koncom tohto roka. Bulhari a Rumuni by tak mohli pracovať bez terajších obmedzení.

V septembri minulého roka vypracovali slovenské  Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny materiál, v ktorom sú hodnotené jednotlivé alternatívy pracovných politík voči Bulharsku a Rumunsku po ich vstupe do EÚ. Slovensko identifikovalo v politike otvorených dverí mnohé pozitíva a rozhodlo sa nechať svoj trh týmto krajinám otvorený ihneď od ich pristúpenia k Únii. Naša krajina vtedy vychádzala z troch zásad:

  • riešenie negatívneho demografického vývoja a obsadenie miest v pozíciách s nedostatkom pracovnej sily,
  • zavedením prechodných opatrení by Slovensko stratilo morálne právo žiadať otvorenie pracovných trhov od siedmych krajín Únie, ktoré ich zatiaľ neotvorili nám,
  • zavedenie obmedzení by bolo negatívnym signálom voči Rumunsku a Bulharsku, čo by sa mohlo odraziť aj na vzájomných vzťahoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA