Británia: žiadna „záplava pracovníkov z východu“

Dva roky po otvorení britského trhu práce pre pracovníkov z nových členských krajín strednej a východnej Európy ich zamestnáva len každá ôsma britská firma.

 

Krátka správa

Správa realizovaná NOP a objednaná firmou Manpower je postavená na prieskume 2191 britských firiem. Výsledky prieskumu vrhajú trochu svetla na obavy niektorých pôvodných členských krajín, že otvorenie trhu práce povedie k vlne lacnej pracovnej sily z východu. V Británii zaplnili prišelci z EÚ-8 najmä prázdne nízko kvalifikované pracovné miesta vo veľkých spoločnostiach.

Podľa správy v niektorých sektoroch, ako je výrobný priemysel, poľnohospodárstvo a maloobchodný predaj, sa percento spoločností ktoré zamestnávajú pracovníkov z EÚ-8 od 1. mája 2004 približne zdvojnásobilo.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnali pracovníkov z EÚ-8 podľa sektora

 

Graf: Manpower

V jednom sektore – baníctve – zamestnáva ľudí z EÚ-8 desať krát viac firiem než pred rokom. Ešte vždy však je to len 10% spoločností v sektore čo je pomerne málo ak vzhľadom na fakt, že práve v ňom sa sústreďujú veľké firmy a manuálna práca. Vo všeobecnosti nájdu ľudia z EÚ-8 uplatnenie skôr vo veľkých firmách s veľkým počtom zamestnancov a globálnym podnikaním.

Zamestnávanie pracovníkov z EÚ-8 podľa veľkosti podnikov

 

Graf: Manpower

No zatiaľ čo počet veľkých spoločností, v ktorých pracujú zamestnanci z EÚ-8 narástol len o tretinu, pri malých podnikoch je nárast až o 50%.

Vo väčšine prípadov v jednej firme zamestnaných viac ako desať pracovníkov z EÚ-8

Počet pracovníkov z EÚ-8 zamestnaných vo firme

 

Graf: Manpower

Malé no rastúce množstvo podnikov zamestnáva pomerne veľa pracovníkov zo strednej a východnej Európy.

Údaje potvrdzujú, že firmy používajú stále častejšie zamestnancov z východnej Európy aby prekryli dočasný nedostatok pracovnej sily, celkové množstvo však zostáva na dosť nízkej úrovni. Takáto prax však môže viesť k znižovaniu ceny pracovnej sily – čo používali ako argument odporcovia otvorenia trhu práce. Firmy si totiž môžu najať lacnejších zamestnancov z východu, zatiaľ čo v minulosti by museli domácim pracovníkom poskytnúť vyššie platy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA