Budú sa medzinárodné manželstvá rozvádzať medzinárodne?

Skupina členských krajín žiada, aby sa manželstvá obyvateľov rôznych štátov EÚ mohli rozviesť v ktorejkoľvek z dvoch krajín, odkiaľ manželia pochádzajú. Európska komisia nesúhlasí.

Európskych ministrov spravodlivosti rozdelila v piatok (16.1.) otázka novej legislatívy o rozvodoch. Podľa nej by bolo možné rozvádzať manželstvá ľudí pochádzajúcich z rôznych členských krajín v ktoromkoľvek zo štátov, ktorého občanom je jeden z manželov. Voči novému mechanizmu namieta 17 členských krajín, ako i Európska komisia.

Spomedzi členských krajín sa najväčším odporcom zdá byť Švédsko. „Znamenalo by to, že právo na rozvod by nemuselo byť tak dobré, ako v Švédsku, a to nemôžem prijať, lebo kontrakty môžete vytvárať v mnohých veciach, ale nemôžete znížiť svoje základné práva,“ vysvetlila švédska ministerka Beatrice Ask.

Nová legislatíva pre zjednodušenie rozvodov občiansky zmiešaných manželstiev by mala vychádzať z princípu „posilnenej spolupráce“, ktorú definuje Amsterdamská zmluva. Tento princíp znamená, že skupina členských štátov sa môže dohodnúť na užšej integrácii, do ktorej nebude zapojená celá EÚ, s podmienkou, že takáto aktivita nenaruší žiadne zo záväzkov spomenutých krajín voči Európskych spoločenstvám a súčasne nebude zasahovať do vecí ostatných členských krajín, ktoré sa k danej aktivite zatiaľ nepripojili.

Posilnenú spoluprácu v oblasti rozvodov podporujú:

Ku skupine by sa malo v priebehu januára pridať i Francúzsko. Aj napriek tomu, že Švédsko a iné krajiny iniciatívu na pôde Rady vetovali, spomenutá deviatka (desiatka) plánuje požiadať Európsku komisiu o podporu. Na druhej strane, postoj Komisie je viac odmietavý, než podporný. Komisár Jacques Barrot, zodpovedný za oblasť spravodlivosti a vnútra, vyhlásil, že skupina štátov, ktorá spoluprácu požaduje, „nie je dostatočná“ v čase, kedy je rodinné právo v EÚ i tak veľmi rôznorodé.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA