Chudoba – stály hosť v EÚ

Podľa štúdie Nadácie Roberta Schumana, ktorú si objednala Komisia, miera chudoby v Európe klesá, no veľmi pomaly. V boji proti chudobe je podľa správy málokedy viditeľná úloha EÚ.

 

Krátka správa

Hoci ostáva sociálna politika v rámci kompetencií národných vlád, Európska únia zohráva stále väčšiu úlohu v redukcii chudoby. Tvrdí to štúdia Sarah Bouquerel a Pierre-Alain de Malleray z Institut d’études politiques de Paris. Pre boj proti peňažnej chudobe je pre autorov podstatná najmä politika sociálnej kohézie.

„Chudoba“, tvrdia experti, „je fenoménom, ktorý má mnoho foriem a ktorý je ťažko vnímať v celku. Nemožno pochybovať, že domácnosť, ktorej chýbajú zdroje na naplnenie každodenných potrieb ako je jedlo, ubytovanie či kúrenie, je chudobná. Čo však rodina, ktorá si nemôže dovoliť výlet počas dovolenky, ktorá si nemôže kúpiť umývačku riadu?“

v hodnotení takýchto indikátorov existujú veľké národné a regionálne rozdiely. Domácnosť s rovnakým životným štandardom môže byť chudobná v severských krajinách, no relatívne bohatá v Grécku, Portugalsku či niektorej z nových členských krajín. Používaný nástroj merania chudoby má národný charakter: Domácnosť, ktorá disponuje menej ako 60 percentami priemerného príjmu v krajine je považovaná za chudobnú. Pri vyjadrení v parite kúpnej sily (PPS) bolo v roku 2001 v Estónsku hranicou chudoby 2 183, v Luxembursku 14 376. Podľa týchto kritérií žilo v tom čase v podmienkach chudoby 72 miliónov Európanov (16%), čo je len o 3% menej ako v roku 1994.

Autori argumentujú v prospech vyňatia sociálnej politiky – politiky bývania, ako aj iných sociálnych služieb – z konkurenčnej politiky EÚ: „Primárnym motorom redukcie chudoby v Európe sú najmä systémy sociálnej ochrany v členských krajinách. Štatistika hovorí sama za seba: režimy sociálnej ochrany umožnili redukciu peňažnej chudoby v Európe zo 40% (počítané pred sociálnymi transfermi) na 16% (po transferoch). Umiestnením týchto opatrení mimo sféry európskej konkurencie a postupnou podporou ich koordinácie v Únii teda podporuje efektívnosť hlavného nástroja, ktorým disponujú verejní predstavitelia pre znižovanie chudoby.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA