Čína sa otvára zdravotne postihnutým

Letné paraolympijské hry v Pekingu sa okrem iného stali aj záväzkom krajiny zlepšiť sociálne postavenie zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených obyvateľov.

Organizačný výbor pre paraolympijské hry v Pekingu (BOCOG) označil prebiehajúce športové zápolenie zdravotne postihnutých športovcov za „katalyzátor zlepšovania vecí dotýkajúcich sa postihnutých ľudí v Číne a vo svete.“

Počas príprav na olympijské a paraolympijské hry investoval Peking zhruba 62 mil. eur do inštalovania bezbariérových prvkov a do úpravy infraštruktúry a priestorov tak, aby spĺňali špeciálne požiadavky ľudí so zdravotným postihnutím. Práve Čína je krajinou, ktorá je často kritizovaná za vylúčenie zdravotne postihnutých zo spoločenského života.

Bezbariérové vstupy a podobné inštalácie sa objavili nielen v športových areáloch, ale i v metre a viacerých turistických atrakciách, vrátane Zakázaného mesta a Čínskeho múru. Organizátori hier stavili súčasne aj na reklamnú kampaň, ktorá dané úpravy propaguje a oboznamuje s nimi širokú verejnosť.

„Peking stavia úplne do popredia prístupnosť stavieb kľúčových vyhliadkových bodov, hotelov, reštaurácií, bánk a ostatných mestských zariadení pre poskytovanie verejných služieb,“ konštatuje Wang Wei, výkonný viceprezident BOCOG, a dodáva, že bezbariérový prístup sa rovnako zabezpečil aj v prípade nemocníc, veľkého množstva autobusov a taxíkov.

„Pre atlétov a ostatných sú pripravené bezdrôtové načúvacie prístroje a softvér pre preklad do znakovej reči,“ dodáva Wei.

Paraolympijské hry v Pekingu prebiehajú od 6. do 17. septembra 2008. Zúčastňuje sa na nich viac ako 4 tis. športovcov, ktorí budú súťažiť v 20 športových disciplýnach.

Wang Wei poukázal na „existujúcu veľkú priepasť“ medzi olympiádou a paraolympiádou. Zatiaľ čo o olympijskom športovom zápolení informovalo asi 30 tis. novinárov a pracovníkov médií, paraolympiádu bude pokrývať len 2.500 žurnalistov, teda ani nie desatina. Na otváracom ceremoniáli hier zdravotne postihnutých športovcov sa zúčastnil komisár Ján Figeľ, okrem neho však žiadny ďalší vysoko postavený predstaviteľ EÚ. Wei uzatvára, že v prípade paraolympiády sa ani veľmi nediskutovalo o prípadnom bojkote otváracieho ceremoniálu z politických dôvodov, ako to bolo v prípade olympiády.

Európska komisia podporuje viacero iniciatív na „podporu rovnosti príležitostí a pomoc pri prístupe k právam pre ľudí s postihnutím.“ Európska stratégia pre zdravotné postihnutie a Akčný plán 2004 – 2010 tvrdia, že v integrácii znevýhodnených ľudí do spoločnosti hrá významnú rolu práve šport. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA