Ďalšie krajiny otvorili trh práce

Pôvodné členské krajiny EÚ mali do 1. mája Európskej komisii oznámiť, či predĺžia prechodné obmedzenia pre voľný pohyb pracovnej sily. Viaceré sa rozhodli úplne či čiastočne uvoľniť reštrikcie na zamestnávanie pracovníkov z EÚ-8.

Pozadie

Pracovníci z ôsmych stredo- a východoeurópskych nových členských krajín, vrátane Slovenska, budú mať po 1. máji 2006 opäť o niečo lepšiu možnosť zamestnať sa v jednej z 15 pôvodných členských krajín. Únia ešte síce zďaleka nesplnila prísľub voľnej mobility pracovnej sily, obsiahnutý v jej základných slobodách, viacerí pôvodní členovia sa však rozhodli úplne zrušiť alebo oslabiť reštrikcie.

Po 1. máji 2004 neuplatnili možnosť obmedzenia voľného pohybu pracovnej sily z nových členských krajín iba Británia, Írsko a Švédsko. Po dvoch rokoch – teda k tohtoročnému 1. máju – mali krajiny možnosť svoju politiku prehodnotiť, prípadne sa rozhodnúť o pokračovaní obmedzení na ďalšie tri roky, po nich je možné posledné predĺženie o dvojročné obdobie.

Komisia vo svojej tohoročnej správe o fungovaní prechodných období zdôrazňovala pozitívny ekonomický dopad voľného pohybu pracovnej sily na cieľovú krajinu. V tejto otázke však nemá žiadne rozhodovacie právomoci, tie sú v rukách národných vlád. Jej možnosti sú obmedzené na informovanie, prípadne odstraňovanie iných prekážok mobility – k tomu smeruje napríklad navrhovaná legislatíva o plnej cezhraničnej prenosnosti dôchodkov v rámci druhého piliera, predložená nedávno komisárom Špidlom.

Otázky

V súčasnosti je stav v EÚ-15 nasledovný:

Krajina

2004-2006

2006-2009

Nemecko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Obmedzenia neodstráni pred rokom 2009, bude uplatňovať bilaterálne dohody.

Rakúsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Obmedzenia neodstráni pred rokom 2009, bude uplatňovať bilaterálne dohody.

Belgicko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Trh práce neotvorilo, no zjednodušilo procedúry v niektorých povolaniach vybratých regiónmi.

Dánsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení ale len pre pracovníkov na plný úväzok.

Nezrušilo obmedzenia, no zjednodušilo procedúry. Počíta sa s postupným otváraním trhu práce.

Španielsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Úplne odstránené obmedzenia.

Fínsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Úplne odstránené obmedzenia.

Francúzsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Postupne uvoľní trh práce, najmä v sektoroch s nedostatkom pracovnej sily. Diskusie so sociálnymi partnermi o úplnom otvorení trhu práce.

Grécko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Úplne odstránilo obmedzenia.

Írsko

Nezaviedlo žiadne obmedzenia.

Vláda neplánuje zmeniť politiku.

Luxembursko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení.

Neodstránilo obmedzenia, no v niektorých sektoroch a povolaniach zjednoduší procedúry.

Taliansko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení a kvóty.

Neodstránilo obmedzenia, iba zvýšilo kvótu pre pracovníkov z nových členských krajín na 170 000.

Holandsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení, pre niektoré profesie a sektory flexibilnejší systém.

Vláda plánovala zrušiť obmedzenia, no pod tlakom parlamentu odložila rozhodnutie do konca roka. Dovtedy bude uplatňovaný súčasný systém.

Portugalsko

Uplatňovalo obmedzenia, využívalo systém pracovných povolení a kvót-

Úplne zrušilo obmedzenia.

Británia

Neuplatňovalo obmedzenia, pracovníci mali iba povinnosť registrovať sa.

Vláda politiku nezmení.

Švédsko

Neuplatňovalo obmedzenia.

Vláda politiku nezmení

Okrem stavu v pôvodných 15 krajinách EÚ informovala Komisia aj o procedúrach platných v ďalších členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Pracovníci z EÚ-8 budú musieť v Nórsku a naďalej žiadať pracovné povolenia, islandská vláda má údajne plán túto povinnosť zrušiť. Lichtenštajnsko svoje rozhodnutie zatiaľ oficiálne neoznámilo.

Ďalšie kroky

  • Po trojročnom období budú krajiny EÚ-15 opäť prehodnocovať svoju politiku k trhu práce. Môžu sa rozhodnúť uplatňovať reštrikcie na posledné dvojročné obdobie. Po ňom už nemajú možnosť zabrániť pracovníkom z nových členských krajín zamestnávať sa na ich trhu práce.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA