EP kritizuje Komisiu za CSR

Parlamentná správa o dokumente Spoločenská zodpovednosť korporácií, prijatá 9. marca 2007, kritizuje Komisiu pre jej prístup k tejto problematike. Komisia údajne nechala spoločnosti rozhodnúť, ako nezapoja sociálne a environmentálne body do svojich podnikateľských praktík.

Krátka správa

Správa, ktorej autorom je Richard Howitt, odpovedá na komuniké o CSR, prijaté
Komisiou. Toto komuniké viedlo k zlomu v oblasti EU multiaktérskeho fóra, pretože po ňom všetky mimovládne organizácie odstúpili od zmluvy. Protestovali tak proti Komisiou schválenej Koalícii CSR, ktorej súčasťou sa mimovládne organizácie nestali.

Rozpad Fóra bol vyvrcholením dlhotrvajúceho konfliktu, v ktorom si spoločnsoti vyhradili právo definovať normy CSR, ktoré aplikujú. Mimovládne organizácie naopak tvrdili, že len spoločne prijaté normy, vypracované všetkými zúčastnenými stranami, a pokiaľ možno determinované reguláciou, prinesú uspokojivé výsledky. Mimovládne organizácie sa už združili do Európskej koalície pre spravodlivosť v korporáciách.

EP, hoci privítal Komuniké ako také, mierne kritizuje Komisiu. Upozorňujú, že „záujmy zúčastnených strán s nedostatkom rovnováhy a transparentnosti, musia prejsť pred publikovaním spoločnou konzultáciou” EP preto prijal súhrn opráv, zostavený dvomi najsilnejšími stranami EPP-ED a PSE a reflektujúci na kritiku…. Tento súhrn tak spláchol oveľa kritickejší návrh, ktorý prijal Európsky výbor pre zamestnanosť 20. decembra 2006.  

Súhrn opráv zahŕňa aj po zmene základných pojmov, používaných v súvislosti s touto problematikou. Pojmy ”dobrovoľný a povinný prístup k CSR” len polarizujú debatu na európske úrovni. EP uprednostňuje definíciu Komisie, že “CSR je dobrovoľnou integráciou environmentálnych a sociálnych rozhodnutí do podnikateľských operácií  , prostredníctvom legálnych požiadaviek a zmluvných záväzkov”.Paul de Clerck z environmentálneho združenia Európski priatelia Zeme odhlasovanie súhrnu opráv komentoval: “Potešilo nás to, pretože tento dokument ide ďalej než správa Komisie. Obsahuje právo na súdne vyrovnanie, pokiaľ určité bude združenie poškodené praktikami korporácií. Takisto zaväzuje spoločnosti odkrývať celý dosah  ich aktivít  na životné prostredie a spoločnosť. Spoločnosti takisto musia odhaľovať financovanie svojich lobbystických aktivít.   

De Clerck napriek tomu súhlasí s kritikou, ktorú vzniesla spriatelená mimovládna organizácia  Sociálna Európa, že „EÚ po rozpade Fóra už nie je tou správnou živnou pôdou pre CSR“. Obe mimovládne organizácie tvrdia, že  uprednostňujú spoluprácu s jednotlivými spoločnosťami, ktoré sú pripravené napredovať, než sa podriadiť  požiadavkám Komisie, ktoré podliehajú lobby váhavej byrokracie v Bruseli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA