EP: Únia má podporiť lepšie pracovné podmienky

Európsky parlament vyzval všetky členské krajiny aby ratifikovali konvencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o zdraví a bezpečnosti pri práci. Od EÚ chcú, aby obchodnou a rozvojovou politikou podporila „slušnú prácu“ pre všetkých.

Krátka správa

Parlament prijal s dodatkami iniciatívnu správu o podpore slušnej práce pre všetkých. Europoslanci v nej žiadajú, aby EÚ svojou obchodnou a rozvojovou politikou aktívne podporila vyššiu kvalitu práce a lepšie pracovné podmienky v ostatných krajinách sveta.

Správa žiada, aby boli dočasne suspendované obchodné výhody pre krajiny, ktoré „vážne a systematicky porušujú základné sociálne práva“. Rešpektovanie medzinárodných pracovných štandardov by tiež podľa nich malo byť súčasťou rokovaní o pristúpení nových krajín k Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Správa poukazuje na fakt, že väčšina krajín stále neratifikovala Konvenciu ILO o zdraví a bezpečnosti pri práci, ochrane matiek a migrujúcich pracovníkov.

V záujme zlepšenia pracovných podmienok v EÚ a „zabráneniu vykorisťovania ľudí“ správa zdôrazňuje potrebu garantovať široký prístup k celoživotnému vzdelávaniu a harmonizovať dôchodkové systémy a minimálne platy.

Oznámenie Komisie o slušných pracovných podmienkach, prijaté v máji 2006, obsahuje podporu práva na vstup do odborov, kolektívneho vyjednávania, boj proti nútenej a detskej práci, ako aj moderným formám otroctva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA