EÚ pomôže 600 litovským nezamestnaným

Komisia schválila pomoc z prostriedkov Európskeho fondu pre vyrovnávanie sa s globalizáciou (EGF), ktorá pomôže 600 prepusteným pracovníčkam v Litve opätovne si nájsť zamestnanie. Zamestnanci prišli o prácu v dôsledku krachu textilnej firmy, ktorý spôsobil lacný dovoz oblečenia zo zahraničia.

„Všetky kúty EÚ pociťujú dôsledky – pozitívne aj negatívne – globalizácie. Som rád, že aj pracovníci z novších členských krajín profitujú z pomoci, ktorú môže poskytnúť Európsky fond pre vyrovnávanie sa s globalizáciou (EGF),“ povedal Vladimír Špidla, komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci.

Špidlove slová sa viažu k včerajšiemu (6.8.) rozhodnutiu Európskej komisie poskytnúť 600 litovským občanom finančnú pomoc pri hľadaní si nového pracovného miesta. Rozhodnutie musí teraz schváliť Rada a Parlament.

V dôsledku lacného dovozu šiat a textílií zo zahraničia vyhlásila v júli 2007 litovská textilka Alyteus Tekstilé bankrot. O zamestnanie prišlo dovedna 1.089 zamestnancov. Litva vtedy požiadala o pomoc v celkovej sume 298.994 eur z EGF pre všetkých prepustených. Medzi časom si už vyše 400 z nich našlo nové zamestnanie.

Európsky fond pre vyrovnávanie sa s globalizáciou bol založený na konci roka 2006 Komisiou, Radou a Parlamentom. Jeho zmyslom je poskytovať finančnú pomoc pri riešení pracovnej otázky v situáciách, kedy príde o zamestnanie naraz viac ako tisíc ľudí. Podmienkou je, že stratu zamestnania musia spôsobiť štrukturálne zmeny na svetovom trhu, ktoré vedú k zvýšenému importu komodít v danom odvetví z nečlenských krajín EÚ. Do dnešného dňa sa celková pomoc poskytnutá z EGF vyšplhala na úroveň vyššiu ako 32 mil. eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA