EÚ pritvrdzuje voči zamestnávateľom nelegálnych imigrantov

Komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini predložil návrh, podľa ktorého by členské krajiny mali zvýšiť o 2-10% počet inšpekcií vo firmách namierených na hľadanie nelegálnych imigrantov. Tvrdší postup voči zamestnávateľom je odôvodňovaný obavami o podmienky života nelegálnych prisťahovalcov, ale aj ich množstvo – každý rok príde do Európy a vstúpi do šedej ekonomiky asi 300 000 cudzincov.

Pozadie

Komisár Frattini v oznámení 16. mája 2007 povedal, že v snahe znížiť počet nelegálnych prisťahovalcov v EÚ je potrebných viac kontrol pracovných povolení cudzincov zamestnaných v európskych firmách. V najvážnejších prípadoch môže zamestnávateľ čeliť až trestnému stíhaniu.

Oznámenie Komisie o „partnerstve cirkulárnej migrácii a mobility medzi Európskou úniou a tretími krajinami“ navrhuje partnerstvo medzi EÚ a nečlenskými krajinami, ktoré majú záujem spolupracovať v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Občanom relevantných tretích krajín môžu byť poskytnuté možnosti legálneho príchodu do EÚ, ako sú krátkodobé víza. Oznámenie tiež skúma, ako môže byť zabezpečená cirkulárna migrácia (legálny príchod prisťahovalcov na ohraničenú dobu a ich návrat do vlasti), ktorá môže pomôcť riešiť európske potreby na trhu práce, ale aj posilniť rozvoj v tretích krajinách.

Otázky

V súčasnosti uplatňuje trestné sankcie voči zamestnávateľom nelegálnych prisťahovalcov 19 z 27 členských krajín. V Británii môžu byť voči nim napríklad uvalené pokuty, nový zákon zavádza väzenie až na dva roky. Komisár Frattini chce zabezpečiť, aby boli sankcie voči takýmto zamestnávateľom v EÚ homogénnejšie.

Hoci komisár pôvodne premýšľal aj o harmonizovaných sadzbách väzenia, v minulotýždňovom vyhlásení sa neobjavili.

Cieľom návrhu je snaha znížiť zneužívanie nelegálnych prisťahovalcov, ktorí často pracujú v omnoho horších podmienkach ako lokálni obyvatelia. Súčasne by sa mal obmedziť dopyt po nelegálnej pracovnej sile, čo môže obmedziť aj počet prisťahovalcov. Podľa Frattiniho narúša zamestnávanie nelegálnych imigrantov okrem iného konkurenciu na trhu.

Zďaleka však nie je isté, že sa návrh premení na legislatívu Únie. Viacerí komisári spochybňujú, že je to vhodné riešenie.

Plán súčasne zasahuje do oblasti trestného práva. Členské krajiny v nej ale tradične neradi vidia zasahovanie EÚ.

Komisia tiež vyhlásila, že cielené vyhľadávanie pracovnej sily v tretích krajinách sa už osvedčilo v Austrálii alebo USA, kde je asi 400 ekonómov poverených úlohou hľadať takto odpoveď na potreby amerického trhu práce.

Pozície

Viceprezident Komisie Francp Frattini povedal: „Je nevyhnutné priznať, že takmer isté nájdenie ilegálnej práce v členských krajinách EÚ je hlavnou hnacou silou za nelegálnou imigráciou z tretích krajín. Toto nelegálne zamestnávanie je len porušujúce právo, je aj škodlivé.“ Dodal: „Šanca pracovať láka do EÚ mnohých, sen sa však môže zmeniť na tvrdú realitu zneužívania a podmienok podobných otroctvu – žiadna ochrana na stavbách či pri práci s pesticídmi, alebo práca 12 – 16 hodín denne, niekedy len za 30 eur. Faktor priťahujúci nelegálnych imigrantov – toto nelegálne zamestnávanie – je tiež silne spojený so smutnými, niekedy tragickými cestami, často organizovanými pašerákmi, na ktorá sa imigranti vydávajú, aby prišli do EÚ, a ktoré si každý rok vyžiadajú 3-4 000 mŕtvych. Musíme byť preto rozhodní a rozhodnutí konať jednotne v boji proti tomuto fenoménu vytvorením podobných trestov a zabezpečením ich efektívneho presadzovania.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA