Európania chcú pracovať dlhšie. Za vyšší plat

Podľa najnovšieho výskumu, ktorý uskutočnil Financial Times a Harris Poll, by si európski pracovníci želali flexibilnejšiu prácu a úpravu veku odchodu do dôchodku. Zároveň však očakávajú, že budú podľa toho aj zaplatení.

 

Krátka správa

Okolo 70% pracovníkov piatich členských krajín EÚ (Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, TalianskoNemecko) vyjadrilo ochotu pracovať dlhšie, ak by boli za prácu adekvátne zaplatení. Výskumníkov ani neprekvapilo, že práve Francúzi, ktorí majú zákonom stanovený 35-hodinový pracovný týždeň, sa za predĺženie vyslovili najviac (75%).

Keď dostali opýtaní otázku spojenú s povinne stanoveným vekom odchodu do dôchodku, odpovede sa líšili. V Británii by zákonnej úprave povedalo svoje áno 22% pracovníkov, zatiaľ čo až 65% z nich odmieta myšlienku, aby vláda rozhodovala o tom, kedy má človek odísť na dôchodok. Ani Francúzi a Nemci nechcú, aby vláda rozhodovala za nich a určovala vek na odchod do dôchodku, ale rozdiely sú tu menšie ako v Británii (42% Francúzov za a 51% proti, v Nemecku je za 34% a proti 54%). Opačné názory vládnu v Taliansku (47% áno a 45% nie) a v Španielsku (72% áno a 23% nie). Tam si ľudia želajú, aby vláda stanovila vek povinného odchodu do dôchodku.

Výskum priniesol aj ďalšie výsledky:

  • Vo všetkých piatich krajinách by pracovníci chceli pracovať dlhšie ako je oficiálny vek odchodu do dôchodku.
  • Pre väčšinu Európanov je Európa v porovnaní s USA „lepším miestom na prácu”.
  • Vo všetkých krajinách, s výnimkou Talianska, si pracovníci každoročne vyčerpajú všetku dovolenku.
  • Najväčšou hrozbou pre globálnu stabilitu sú podľa Britov, Francúzov a Španielov USA. Taliani takto vnímajú Irán a Nemci sú v tejto otázke rozdelení (24% vidí hrozbu v USA a 24% v Iráne).

Na výskume participovalo takmer 10 000 dospelých osôb z piatich spomínaných krajín. Výskum bol uskutočňovaný v období 2.-14. augusta 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA