Európska platforma žien-vedcov

Európska platforma, spájajúca organizácie žien-vedcov v Európe, by mala zvrátiť prúd nízkej reprezentácie žien vo vede a nechať zaznieť ich hlas na politickej úrovni v rámci EÚ.

 

Krátka správa:

Európska platforma žien-vedcov (EPWS), ktorá bola spustená 28. marca 2006, má za cieľ posilniť a povzbudiť vedkyne ženského pohlavia, aby participovali vo výskumnej politike EÚ a napredovali vo svojej vedeckej kariére.

„Strategický nástroj ako EPWS je potrebný na to, aby zvrátil stále značnú podreprezentáciu žien vo vede,“ povedala predsedníčka EPWS Dr. Eadelheid Ehmkeová. Podľa toho by mala platforma podporovať porozumenie a zahrnutie rodovej otázky vo výskume EÚ. Napr. bude zvážené, či rozdiely v plate alebo úroveň pozícií, dosahovaná ženami a prístup žien k financovaniu výskumu.

Platforma by mala fungovať ako štrukturálne spojenie medzi ženskými vedcami a politikmi a spájať a podporovať existujúce národné, regionálne a medzinárodné siete žien vo vede. Zvláštny dôraz sa bude klásť na podporu vytvárania sietí vedkýň zo strednej a východnej Európa a v súkromnom sektore.

Úloha sietí žien-vedcov pri zabezpečovaní lepšej integrácie rodovej dimenzie vo výskumnej politike bola zvýraznená v roku 1999 v komuniké Komisie s názvom Ženy a veda – Mobilizovanie žien pre obohatenie európskeho výskumu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA