Európske dni pracovných príležitostí podporia mobilitu

V súčasnosti žije a pracuje v inej členskej krajine EÚ asi 5 mil. ľudí. V sobotu sa v Bruseli uskutoční jedno zo stretnutí v rámci Európskych dní pracovných príležitostí, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o výhodách pracovnej mobility.

V budove Európskej komisie Berlaymont sa v sobotu 27. septembra stretne asi 60 zamestnávateľov s približne 10 tis. ľuďmi zaujímajúcimi sa o prácu. Uskutoční sa tam jedno zo série podujatí 3. ročníka „Európskych dní pracovných príležitostí,“ (EDPC) ktoré je iniciatívou Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť.

Program EDCP 2008 prebieha vo všetkých krajinách EÚ prevažne v septembri a októbri. Zúčastniť sa na ňom je možné v asi 250 európskych mestách. Očakáva sa, že celkovo sa uskutoční 500 pracovných veľtrhov, tvorivých dielní a diskusií. Okrem toho, záujemcovia o prácu sa budú môcť priamo stretnúť s firmami ponúkajúcimi prácu.

Výhody pracovnej mobility čerpá len veľmi malá časť európskej populácie v produktívnom veku; približne 2,2 percenta. Hoci sa štatistický ukazovateľ v posledných rokoch mierne zvýšil, miera pracovnej mobility stále nie je dostatočná, aby dokázala odpovedať na nedostatok pracovnej sily v niektorých regiónoch a súčasne odstraňovať nezamestnanosť v hospodársky menej rozvinutých oblastiach.

Naviac, zatiaľ čo európski nezamestnaní spravidla odmietajú cestovať za prácou, počet pracovných imigrantov z tretích krajín sa zvyšuje. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa podieľajú 3,8 percentami na celkovej populácii v produktívnom veku.

Dôvody, ktoré sa podpisujú pod nízku pracovnú mobilitu obyvateľov EÚ, sú rôzne. Najviac z nich s „bojí, že mimo svojho domova stratia svoju sociálnu sieť a nebudú si i tak môcť nájsť prácu,“ uvádza vo svojom stanovisku Európska komisia. Dodáva, že ďalšou významnou prekážkou sú jazykové bariéry.

Najviac sú cestovaniu za prácou otvorení obyvatelia nových členských krajín, ale rovnako aj Íri a Portugalci. Na druhej strane, Írsko je spoločne s Veľkou Britániou a Luxemburskom jednou z najobľúbenejších destinácií pracovných migrantov z nečlenských krajín.

Obyvateľom nových členských krajín bránia v pracovnej mobilite aj prechodné obmedzenia pre prístup na tamojší trh práce. V súčasnosti ich stále uplatňujú: Rakúsko, Belgicko, Dánsko a Nemecko. Tieto štyri krajiny by mali v apríli 2009 predložiť Komisii správu, v ktorej zhodnotia aktuálny stav a oznámia, či ponechajú obmedzenia v platnosti aj naďalej alebo ich zrušia.

Na minuloročnom bruselskom seminári Európskych dní pracovných príležitostí si našlo prácu viac ako tisíc ľudí; spravidla každý desiaty účastník.

Čo sa týka Slovenska, v rámci EDPC sa 6. novembra 2008 uskutoční v Komárne Burza práce a kariérne dni. Pozvaný je ktokoľvek, kto má záujem nájsť si zamestnanie v danom regióne, vrátane študentov a absolventov. O ďalších podujatiach EDPC informuje on-line kalendár, ktorý sa nachádza na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA