Európsky zbor solidarity: 340 miliónov pre 100 tisíc mladých

EK prepája princípy solidarity so získavaním nových zručností. Prihlasovať sa môžu mladí vo veku od 18 do 30 rokov.

Európska komisia dnes schválila nielen osobitný právny základ, ale aj rozpočet v programe pre mladých, Európsky zbor solidarity (EZS).

Ten ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov. Mladí majú pomáhať rôznym znevýhodneným komunitám a zároveň získať nové skúsenosti a pracovné zručnosti.

Pre vyše 100 tisíc dobrovoľníkov chce Komisia do roku 2020 vyčleniť 341,5 miliónov eur

Tréning mladých v solidarite zaplatí únia. Prichádza Európsky zbor solidarity

Jednoduché prihlasovanie

Program EZS bol síce spustený len pred pol rokom, no záujem už prejavilo vyše 30 tisíc zaregistrovaných. V týchto dňoch začínajú s prácou prví účastníci.

Prihlasovanie mladých označuje Komisia za jednoduché. Po registrácii sa záujemca ocitne v databáze uchádzačov.

EZK pre záujemcov ponúka už teraz širokú škálu projektov. Navrhnúť nové projekty však môže každá verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá spĺňa požiadavky kvality.

Projekty vyberá a implementuje Európska komisia, národné agentúry Erasmus + v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Po tom, čo budú projekty schválené, budú mať organizácie prístup k databáze uchádzačov a vybrať si takých, ktorí sa na projekt hodia najlepšie.

Náklady na umiestnenie 1 dobrovoľníka v programe bude závisieť od dĺžky a krajiny, v ktorej bude pôsobiť. Komisia predpokladá, že napríklad na 6-mesačnú prax dobrovoľníka minie približne 3 400 až 6 500 eur.

Potrebný právny základ

Doteraz bol EZS súčasťou 8 rozličných programov, vrátane programov Erasmus +, LIFE, Azylového a migračného fondu, či Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tie však fungujú na rôznych právnych základoch.

„Osobitný právny základ Európskeho zboru solidarity teraz posilnení jeho celistvosť, dosah, efektivitu nákladov a vytvorí ešte viac príležitostí pre mladých ľudí,“ uvádza sa v stanovisku Komisie.

Bratislavská deklarácia má upriamiť pozornosť EÚ na mladých vedcov

EZS podľa Komisie nadväzuje vo svojej podstate aj na Bratislavský summit a plán, ktorý stanovuje konkrétne ciele a lehoty v snahe „vytvoriť sľubnú hospodársku budúcnosť pre všetkých, ochrániť náš spôsob života a poskytnúť lepšie príležitosti pre mládež“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA