Francúzsko chce loviť mozgy

Experti na imigráciu a pracovný trh prejavujú opatrné nadšenie nad novým francúzskym návrhom imigračného zákona, ktorý uprednostňuje kvalifikovanejších pracovníkov.

 

Krátka správa

Zatiaľ čo Nemecko si uvedomuje, že jeho systém „Zelených kariet“ nestačí na pritiahnutie vysoko kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, francúzsky minister vnútra Nicolas Sarkozy 3. mája 2006 navrhol podobný prístup vo svojej krajine.

Kvalifikovaným pracovníkom by bolo udeľované trojročné povolenie na pobyt a prácu. Zároveň by sa sťažila imigrácia menej kvalifikovaných ľudí. Imigranti by sa museli naučiť po francúzsky a absolvovať kurzy o francúzskej spoločnosti a hodnotách, a stratili by právo na dlhodobé povolenie k pobytu, ktoré sa doteraz udeľovalo po desiatich rokoch pobytu vo Francúzsku.

Sarkozy sa odvoláva na prieskum, podľa ktorého má polovica imigrantov v Kanade a USA vysokoškolské vzdelanie. Väčšina imigrantov vo Francúzsku však naproti tomu neukončila ani strednú školu. Jacob von Weizsäcker z bruselského think tanku Bruegel vo svojom poslednom politickom dokumente odporúča, aby Francúzsko prijalo podobný imigračný systém ako USA a Kanada, založený na bodoch, aby lepšie obstálo v tom, čo nazýva „globálnou súťažou o talent“.

Komisia v roku 2003 odporučila členským štátom prijať imigračné politiky vrátane iniciatív na prekonanie rozdielov v kvalifikácii imigrantov. Vlády však majú popri problémoch s vysokou nezamestnanosťou ťažkosti vysvetľovať potrebu podpory imigrácie pracovníkov v sektoroch ako IST a veda, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu, ako aj v notoricky ľudsky poddimenzovaných sektoroch ako zásobovanie a potravinárstvo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA