Je európska smernica o materskej dovolenke zbytočná byrokracia?

Návrh legislatívy, ktorá by ženám zaisťovala 20 týždňov plne platenej materskej dovolenky, bude možno stiahnutý. Rada EÚ sa na ňom nevie zhodnúť už takmer štyri roky.

„Je to klasický prípad odporu voči právam žien a rodovej rovnosti v Európe,“ hovorí o možnosti, že Európska komisia stiahne návrh smernice o ochrane tehotných žien a čerstvých matiek generálna sekretárka Európskej ženskej lobby (EWL) Joanna Maycocková.

Legislatívna zmena z roku 2010 mala na európskej úrovni zaviesť predĺženú materskú dovolenku a chrániť pracujúce matky aj po návrate do zamestnania.

Európsky parlament túto iniciatívu schválil v prvom čítaní v októbri 2010. Rada ministrov o nej však doteraz nerozhodla.

Skupiny bojujúce za práva žien varujú, že by sa legislatívny proces v tejto oblasti mohol úplne prerušiť. Obávajú sa, že sa Komisia zamýšľanej smernice vzdá v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti REFIT.

Minulý rok EK ohlásila úsilie zamerané na zefektívnenie právnych predpisov a na zníženie regulačnej záťaže. Podľa komunikácie z 18. júna 2014 by to mohlo dotknúť aj návrhu o ochrane práv tehotných žien.

Joanna Maycocková vraví, že sa tým podkopáva demokratický proces v únii a neguje rétorika Európy, ktorá sa zaviazala podporovať rovnosť mužov a žien.

Ženské práva v ohrození

Marry Collinsová z EWL povedala, že zamestnávatelia stále veľa žien za pôrod trestajú: „V tomto smere dostávame čoraz viac sťažnosti.“

Ženská lobby preto hrozbu stiahnutia návrhu smernice vníma ako ďalší pokus o demontáž ženských práv a rodovej rovnosti zo strany európskych inštitúcií.

otvorenom liste novému predsedovi Európskej komisie Jeanovi Claudeovi Juckerovi EWL píše, že za situáciu môžu rastúce konzervatívne, náboženské a krajne pravicové sily.

Vhodnými „výhovorkami“ na rozklad sociálnych práv sú aj ekonomická kríza a úsporné opatrenia. Collinsová uviedla ako príklad Slovinsko, kde zvykli ženy počas rodičovského voľna poberať až 100 % svojho dovtedajšieho platu.

„V posledných rokoch bola táto suma znížená až o 90 %.“ Podľa predstaviteľky  ženskej lobby je to moment, kedy sa rozdiel v odmeňovaní zamestnancov najviac prehĺbi.

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži. Dôchodky žien sú však až o 40 % nižšie, rozdiel narastá aj v dôsledku nedokonalej ochrany pred a po pôrode.

„Je neakceptovateľné, aby sa opatrenia na ochranu práv žien stali súčasťou výmenného obchodu pri znižovaní byrokracie,“ uzavrela Joanna Maycocková.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA