Kľúčom pre zamestnanosť nie sú odborné, ale osobné zručnosti

Tímová práca, tvorivé myslenie, motivácia, efektívna komunikácia, či riešenie konfliktov sú príklady zručnosti, ktoré mnohí zamestnávatelia považujú za nevyhnutné, no podľa podnikateľov mladej pracovnej sile chýbajú. Riešenie vidia v užšom prepojení podnikov a škôl.

Mladým ľuďom chýba tvorivé myslenie, motivácia, nevedia efektívne komunikovať, riešiť konflikty či pracovať v tíme, myslí si to viac ako polovica z päťsto oslovených podnikateľských lídrov z celej Európy. Dve tretiny z nich ďalej tvrdia, že vzdelávacie systémy ich krajín nie sú vôbec alebo len málo úspešné v rozvoji finančných a podnikateľských zručností mladých ľudí.

Prieskum si dala vypracovať organizácia JA-YE Europe, ktorá poskytuje vzdelávacie programy zamerané na rozvoj podnikateľských zručností. V rámci nich dáva dokopy podniky, školy a mladých ľudí.

Len minulý tok sa do jej programov zapojili tri milióny študentov z 38 krajín. Podľa organizácie však väčšina mladých ľudí takúto možnosť nemá.

„Podľa údajov Európskej komisie len 6 % ľudí pod 18 rokov má prístup k takémuto tripartitnému vzdelávaniu,“ vyhlásila výkonná riaditeľka JA-YE Europe Caroline Jennerová počas minulotýždňového Európskeho podnikateľského summitu.

Podľa jej slov programy zamerané na podnikateľské vzdelávanie môžu pozitívne prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 a podporiť vlajkové iniciatívy Európskej komisie – Mládež v pohybe a Nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Z jej pohľadu je však základom aj participácia podnikov, pretože existujúce programy dokázali, že mladí sú tak lepšie pripravení na zamestnanie.

Podľa Jennerovej treba kariérne možnosti podrobne vysvetľovať ešte počas štúdia, kedy študenti stále uvažujú, čo budú robiť, aké zamestnanie bude znieť dobre a aké nie. Upozornila na to, že mnohé sektory sú považované za neatraktívne, a pritom poskytujú veľmi zaujímavé pracovné miesta.

Mladí podľa nej často o niektorých povolaniach ani neuvažujú, pretože sa nikdy nestretli s niekým, kto by ich vykonával. Ak by však častejšie prichádzali do styku s praxou, mali by viac motivácie študovať aj ťažšie predmety – či už matematiku, vedu alebo technológie.

Okrem toho je presvedčená, že mladým treba dávať šance na rozvoj podnikateľských zručností a osobných zručností, ktoré im zjednodušia prechod do stáleho zamestnania.

„Potrebujete mať veľa osobných zručností a schopností zvládať prekážky, a povedala by som, že sú to práve podnikateľské zručnosti, ktoré učia riešiť problémy kreatívnym spôsobom,“ uzavrela.

Pozície:

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: „Prešli sme ťažkou recesiou a hoci nezamestnanosť začala v uplynulých mesiacoch klesať, v EÚ nemá prácu 23 miliónov ľudí. Z významnej časti ide aj o dôsledok nedostatku adekvátnych zručností,“ vyhlásil a dodal, že Komisia sa na tento problém zamerala práve vo vlajkovej iniciatíve Nové zručnosti pre nové pracovné miesta.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA