Komisia chce urýchliť zamestnávanie mladých

Predbežné uvoľnenie jednej miliardy eur z iniciatívy na podporu zamestnanosti má podľa Európskej komisie tento rok vytvoriť 350 až 650 tisíc pracovných miest.

„Sme si vedomí, že členské štáty kvôli rozpočtovým obmedzeniam stále považujú podporu zamestnanosti mladých za náročnú,“ vyhlásila včera komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Na tlačovej konferencii v Bruseli spoločne s podpredsedom EK pre euro a sociálny dialóg Valdisom Dombrovskisom predstavila návrh na zvýšenie predbežného financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

V rámci rozpočtových prostriedkov, ktoré EÚ na tento účel na rok 2015 pridelila, dôjde k zvýšeniu z 1 – 1,5 % až na 30 %. Z celkových 3,2 miliardy na podporu iniciatívy sa jedná približne o 1 miliardu eur.

Od členských štátov sa očakáva, že tieto finančné prostriedky neodkladne poskytnú prijímateľom projektov v podobe zálohových platieb na projekty, pričom táto ich povinnosť sa bude dôkladne monitorovať, upozornila Komisia.

Predstavitelia EÚ veria, že tento krok by mohol už v roku 2015 vytvoriť 650 tisíc nových pozícií pre ľudí do 25 rokov. Pôvodné financovanie pritom rátalo s vytvorením 14 až 22 tisíc pracovných miest.

Viaceré členské štáty doteraz financie z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých nevyužívali, aby neporušili rozpočtové pravidlá EÚ. Švédsko tak napríklad nevyužilo 118 miliónov eur. Jeho verejný dlh by presiahol stanovenú európsku normu a Komisia doteraz peniaze vyplácala retroaktívne.

5 miliónov bez práce

„Potešilo nás, že Európska komisia konečne priznala zamestnávaniu mladých dôležitosť, ktorú si zaslúži. Je teraz na členských štátoch, aby návrh podporili a zabezpečili, že sa financovanie reálne dotkne mladých ľudí,“ povedala predsedníčka Európskeho fóra mládeže (EYF) Johanna Nymanová.

Nezamestnanosť ľudí do 25 rokov dosahuje v EÚ-28 vyše 21 %. V eurozóne je to ešte o 2 percentá viac. Medzi krajinami EÚ existujú v tomto smere veľké rozdiely. V Nemecku je medzi mládežou do 25 rokov 7,2 % nezamestnaných, v Španielsku je to 44 % viac.

Na prekonanie regionálnych rozdielov sa Európsky parlament a Rada dohodli na vytvorení osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Týka sa oblastí kde miera ich nezamestnanosti presahuje 25 %.

S vyše 6,4 miliardami eur na roky 2014-2020 dopĺňa Záruku pre mladých v úsilí nájsť mladým novú prácu, vrátiť ich do vzdelávacieho procesu alebo nájsť im stáž.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA