Komisia chce viac práv pre ženy na pracoviskách

Komisia dnes predstavila široký balík, ktorý by mal pomôcť ženám zosúladiť kariéru s rodinných životom. Dodatočné práva by mali mať najmä samostatne zárobkové a tehotné dámy.

Hlavným cieľom balíka, ktorý dnes (3.10.) predstavil komisár Vladimír Špidla, zodpovedný za sociálne veci, je zlepšenie podmienok rodičovskej dovolenky žien a posilnenie ochrany samostatne zárobkovo činných dám tak, aby sa ženy mohli súčasne venovať profesii a výchove dieťaťa.

Minimálna dĺžka rodičovskej dovolenky žien by sa mala zvýšiť zo súčasných 14 na 18 mesiacov. Zamestnávateľ nebude ani naďalej môcť počas tohto času ženu zo zamestnania prepustiť. Navyše, žene by sa mala garantovať väčšia flexibilita a priestor pre rozhodnutie, kedy a akým spôsobom bude čerpať rodičovskú dovolenku.

Očakáva sa, že komisárov návrh narazí na odpor niektorých členských krajín, medzi nimi aj Nemecka. Spolkové ministerstvo rodinných vecí namieta, že navrhované opatrenia môžu mať bumerangový efekt – môžu zvýšiť finančné riziko, ktoré vzniká pri zamestnávaní mladých žien, a v konečnom dôsledku spôsobiť komplikácie tým, ktorí si hľadajú prácu. Berlín dodáva, že existujúca  legislatíva ide nad rámec návrhov Komisie o rodičovskej dovolenke žien, ich finančného krytia a zákazu prepustenia zo zamestnaneckého pomeru.

Akokoľvek, maximálna dĺžka rodičovskej dovolenky sa v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líši. Niektoré krajiny garantujú možnosť rodiča zostať s dieťaťom doma po dobu 14 mesiacov, iné až 52 mesiacov. Súčasne, nie všetky krajiny poskytujú v rámci svojich sociálnych systémov finančné krytie rodičom, ktorí sa rozhodnú zostať doma s dieťaťom.

Brusel chce zvýšiť záujem žien o zriaďovanie si vlastných živností. Motiváciou má byť lepšia sociálna ochrana, než na akú majú nárok, ak sa venujú slobodnému povolaniu alebo sú zamestnané vo firmách svojich manželov. Ak žena podniká, zmeny rodinných úloh a vznik zodpovednosti za výchovu dieťaťa spravidla nenarúšajú jej ekonomickú aktivitu.

Komisia v blízkej budúcnosti predstaví návrh na definovanie služieb v oblasti starostlivosti o deti. Mali by sa vyznačovať dostupnosťou, prístupnosťou, kvalitou a nie vysokou nákladnosťou. Cieľom EÚ je do roku 2010 poskytovať starostlivosť asi tretine detí vo veku do troch rokov a 90% detí v období medzi dovŕšením tretieho roku života a začatím povinnej školskej dochádzky.

Pozície

Vladimír Špidla, komisár pre  sociálne veci, hovorí, že návrh je „absolútne zásadný.“ Dodáva: „Európa v 21. storočí musí byť Európou bez diskriminácie a Európou pre každého. Bez boja proti diskriminácii niet sociálnej Európy.“ Na adresu balíka zameraného na rodičovskú dovolenku povedal: „Mať deti stojí ženy príliš často príjem a vyhliadky na zamestnanie. [..] Naše návrhy na vylepšenie rodičovskej dovolenky pomôžu ženám kombinovať prácu s rodinou.“ Starostlivosť o deti považuje Špidla za „nevyhnutnú zložku odpovede na demografické starnutie“ a myslí si, že bez správnej podpory budú mať rodičia stále menej a menej detí.

Konfederácia európskych odborových zväzov (ETUC) privítala balík a označila ho za „včasný a nevyhnutný.“ Odborári si však myslia, že nový dokument nie je úplne vyčerpávajúci a dalo by sa ísť ešte ďalej.

Európska federácia malých a stredných podnikov (UEAPME) je rada, že nové opatrenia stanovujú princíp rovnakého zaobchádzania zo samostatne zárobkovými mužmi a ženami. Voči úprave rodičovskej dovolenky je však rezervovanejšia: “Neexistuje náznak, že by súčasné pravidlá neboli dostatočné.“ Súčasne, ak by nové návrhy vstúpili do platnosti, spôsobili by malým firmám dodatočnú záťaž a náklady. UEAPME tiež kritizuje načasovanie návrhu. Myslí si, že môže „ohroziť“ vyjednávanie európskych sociálnych partnerov o revízii súčasnej smernice o rodičovskej dovolenke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA