Komisia: hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa

Komisia odštartovala Európsky rok mobility pracujúcich. Cieľom je odstrániť reštrikcie na voľný pohyb pracovnej sily v Únii, ako aj podpora ochoty ľudí v EÚ hľadať si prácu v inej ako domáce krajine.

 

Pozadie

Rok 2006 bol vyhlásený za Európsky rok mobility pracovníkov – práve mobilitu považujú mnohí Európania za najdôležitejší aspekt EÚ. Podľa jesenného Eurobarometra si 53% Európanov myslí, že „sloboda cestovať a pracovať v EÚ“ je tým, čo pre nich reprezentuje EÚ. Podľa prieskumu považuje mobilitu za pozitívnu vec 46% ľudí, medzi jednotlivými krajinami však existujú rozdiely.

Názor Komisie, že mobilita je kľúčová pre zvýšenie zamestnanosti, štúdia Eurobarometra potvrdzuje: 59% ľudí, ktorí hľadali prácu mimo svojho domáceho regiónu, začali pracovať do jedného roka, v rovnakom období však našlo prácu len 35% z tých, ktorí zostali doma.

Konferencia, ktorá sa konala 20. a 21. februára v Bruseli, odštartovala Európy rok mobility pracovníkov.

Otázky

Komisia v definícii mobility hovorí o jej dvoch druhoch:

  • Geografická mobilita: v porovnaní s ľuďmi inde vo svete sú Európania geograficky mimoriadne nízko mobilní. Sú silno naviazaní na svoje domáce krajiny, ktorých hranice sa často prekrývajú s jazykovými. Len dve percentá Európanov žijú v inej ako svojej domácej krajine, len päť percent z Európanov sa na nejaký čas presťahovalo do zahraničia.
    • Cezhraničná mobilita: So 7% mierou cezhraničnej mobility sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním relatívne najmobilnejšou skupinou. Ľudia so strednou úrovňou vzdelania sú však viac naviazaní na svoju krajinu (4% mobilita) ako ľudia s najnižším vzdelaním (5%). S tým kontrastujú deklarované záujmy – až 25-50% Európanov (v závislosti od pôvodu) tvrdí, že by sa za prácou presťahovalo do inej krajiny.
    • Regionálna mobilita: V porovnaní s predchádzajúcimi číslami, jedna tretina Európanov sa presťahovala zo svojho regiónu pôvodu do iného, a zo svojim rozhodnutím je spokojná. Vo všeobecnosti platí, že vyššie vzdelaní ľudia sú ochotnejší sťahovať sa medzi regiónmi: 43% ľudí s vyšším vzdelaním sa presťahovalo zo svojho rodného regiónu, 23% ľudí s nižším vzdelaním. Dve tretiny celkovej populácie tvrdia, že by to boli ochotné urobiť v záujme získania práce.

  • Mobilita medzi zamestnaniami: Európania sú dosť naviazaní aj na svoje pracovné miesta. Priemerne strávia na jednom 10,3 roka, čo je o viac ako 50% viac než Američania. Mobilita medzi zamestnaniami je vyššia v krajinách, kde sú vysoké sociálne štandardy spojené s nízkou ochranou pracovných miest – v Dánsku a Švédsku – a nižšia v krajinách, kde sú pracovné miesta chránené. Relatívne slabá úroveň sociálnej ochrany – ako napríklad v Poľsku či Belgicku – tiež pôsobí odstrašujúco na ochotu podstúpiť riziko a zmeniť zamestnanie.
    Mobilnejší pracovníci majú tiež vyššiu šancu získať nové zručnosti a zvýšiť si tak dlhodobé šance na trhu práce. 25% pracovníkov, ktorí sa pri hľadaní práce presťahovali do iného regiónu, tvrdí, že po zmene zamestnávateľa využívajú iné zručnosti. Len 15% z tých, ktorí si našli novú prácu v domácom regióne, potrebujú nové zručnosti.

Keď sa Európanov pýtali, či mobilitu na dlhé vzdialenosti považujú za skôr pozitívnu alebo negatívnu, dôležitú úlohu zohrali tradičné hodnoty. Mobilita je tak hodnotená pozitívne v Írsku, ktoré má dlhú tradíciu pracovnej migrácie, a najnegatívnejšie v Grécku a na Cypre, kde zohrávajú rodiny stále dôležitú úlohu v sociálnej ochrane.

Hoci sa Komisia snaží podporiť mobilitu pracovníkov, pôvodní členovia EÚ, s výnimkou Británie, Írska a Švédska, stále uplatňujú voči pracovníkov z ôsmych nových členských krajín zo strednej a východnej Európy reštriktívne opatrenia na voľný pohyb pracovnej sily. V tomto čase majú krajiny prehodnotiť tieto takzvané „prechodné opatrenia“, niektoré sa rozhodnú uplatniť ich na ďalšie tri roky. Potom ich môžu predĺžiť ešte o dva, ale oficiálne len v prípade ak existuje dôkaz, že pohyb pracovnej sily narúša, alebo hrozí narušením, trh práce v krajine. FínskoŠpanielsko už oznámili, že 1. mája 2006 obmedzenia voľného pohybu zrušia.

Ďalšie kroky

  • 29. a 30. septembra 2006 budú v 70 európskych mestách organizované veľtrhy pracovných ponúk a súvisiace stretnutia.
  • Záverečné stretnutie, na ktorom budú prezentované všetky projekty súvisiace s Európskym rokom mobility pracovníkov sa bude konať v decembri 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA