Komisia: Najdiskriminovanejšie sú homosexuálne partnerstvá

Komisár pre spravodlivosť, Jacques Barrot, včera hodnotil napĺňanie práv občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Najproblematickejšou skupinou sú registrované partnerstvá homosexuálne orientovaných občanov, ktorým viac ako polovica členských krajín odmieta priznať všetky práva na slobodný pohyb a pobyt.

„Ak je zväzok uznaný v jednom z členských štátov, potom iná členská krajina by mala v princípe prijať takýto zväzok,“ povedal včera (10.12.) na tlačovej konferencii Jacques Barrot, komisár pre spravodlivosť. Poukázal na paralelu s tradičnou rodinou, kde ak sa jeden z členov rozhodne žiť a alebo pracovať v inej členskej krajine, zvyšní rodinní príslušníci majú právo zmeniť miesto pobytu spoločne s ním bez ohľadu na ďalšie podmienky.

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Cyprus, Malta, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Írsko, Estónsko a Litva neposkytujú homosexuálnym osobám, ktoré žijú v registrovanom partnerstve, plnohodnotné právo na pobyt, ktoré prináleží blízkym osobám v rodinách. Barrot v tejto súvislosti doplnil, že miera diskriminácie je v jednotlivých krajinách rôzna.

Barrotove slová z tlačovej konferencie nadväzovali na prijatie správy o napĺňaní ustanovení smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Vo všeobecnosti povedal: „Voľný pohyb osôb predstavuje jednu zo základných slobôd vnútorného trhu v prospech občanov EÚ, členských štátov a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Nedostatky v napĺňaní právnych predpisov EÚ v tejto oblasti môžu mať za následok porušovanie zásad, ktoré sú úplným základom európskej integrácie.“

Smernicu 2004/38/ES a jej ustanovenia mali členské krajiny prevziať do národných legislatív do 30. apríla 2006. Avšak ani takmer tri roky po konečnom termíne nie je situácia podľa komisára uspokojivá. Najlepšie výsledky v tomto smere dosiahli Cyprus, Grécko, Fínsko, Portugalsko, Malta, Luxembursko a Španielsko, ktoré správnym spôsobom transponovali do svojich zákonov 85% ustanovení smernice. O niečo horšie (60%) sú na tom Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Slovinsko a Slovensko. Ostatné krajiny dosiahli menšiu úroveň.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA