Komisia preverí čerpanie fondov na Rómov

Šesť rokov po prijatí európskej stratégie a jej národných verzií pre začleňovanie Rómov je 80 percent naďalej v ohrození chudoby. Eurokomisia sľubuje prísny audit.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v stredu oznámila, že budúci rok začne Komisia proces hodnotenia využitia fondov na inklúziu Rómov.

Na obdobie 2014 až 2020 bolo na tento účel vyčlenených 42 miliárd eur.

Fondy idú len na rekvalifikáciu

Komisia v roku 2011 vytvorila stratégiu pre boj proti diskriminácii Rómov a zlepšenie ich životných podmienok. Členské štáty potom prijali svoje vlastné stratégie rómskej inklúzie.

Napriek týmto snahám je v roku 2017 viac než 80 percent Rómov v Európskej únii ohrozených chudobou, oznámila v stredu Komisia. Podmienky vzdelávania, bývania a prístupu k zamestnaniu sú vo viacerých krajinách stále nedostatočné. Fondy sú často zneužívané na „rekvalifikačné“ programy.

„Dôkladne zhodnotíme efektívnosť financovania zo zdrojov EÚ,“ vyhlásila Jourová.

„Bez toho, aby sme ľuďom pomohli získať prácu a udržať si ju, inklúzia nikdy nebude fungovať. Nie je to len o peniazoch, ide aj o premrhanej dôvere ľudí,“ dodala.

Plnenie stratégie stojí na členských štátoch

Európsky dvor audítorov (ECA), kontrolný orgán Európskej únie, minulý rok kritizoval členské štáty, že nevedia špecifikovať, koľko peňazí budú potrebovať na splnenie svojich cieľov v oblasti inklúzie.

Vypracovanie stratégií na integráciu Rómov bolo prvým krokom, ktorý Komisia žiadala. Stratégie sa medzi krajinami výrazne líšia, rovnako ako podiel rómskeho obyvateľstva. Okolo 90 percent z odhadovaných 6 až 7 miliónov Rómov v EÚ žije v 11 krajinách.

Stratégia EÚ pre inklúziu Rómov

„Nemáme zázračné riešenie, ktoré by platilo pre všetkých. Preto chceme, aby mal každý členský štát svoju vlastnú stratégiu,“ vysvetlila Jourová.

Teraz musia členské štáty tieto stratégie vykonať, aby boli skutočným prínosom pre život ľudí, dodala.

Jourová Slovensku: Nebudeme čakať večne

Jourová oznámila, že zvažuje ďalší postup proti Českej republike, Maďarsku a Slovensku ohľadom diskriminácie rómskych detí v školách. Komisia v roku 2014 podala na tieto krajiny žalobu. Na jeseň má Jourová vyslať do krajín vyšetrovacie misie a rozhodnúť o ďalšom postupe v týchto prípadoch.

„Nebudeme čakať večne,“ oznámila. Tieto tri krajiny by mali legislatívne upraviť, ako budú k handicapovaným rómskym deťom pristupovať.

Údaje Komisie ukázali, že v Maďarsku, na Slovensku a v Bulharsku je 60 percent rómskych detí v školách oddelených od ostatných.

Komisárka si posvieti aj na Taliansko a Bulharsko

Jourová novinárom oznámila, že bude vyšetrovať aj údajnú diskrimináciu Rómov, ktorí bývajú v stanoch a kempoch.

Komisia už požiadala talianske úrady o údaje a dokumenty a ak nájde jasný dôkaz diskriminácie, podá na Rím žalobu. Za právne kroky proti Taliansku kvôli vysťahovaniu rómskych osád bojuje aj Amnesty International. Tá svoju dokumentáciu poskytla aj Komisii.

Eurokomisári: Integrácia Rómov začína na individuálnej úrovni

Jourová tiež upozornila na chovanie podpredsedu bulharskej vlády, Valeriho Simeonova, ktorý mal proti Rómom rasistické poznámky. „Ak zistím, že minister je rasista, obrátim sa na premiéra. A spravím, čo bude potrebné,“ vyhlásila eurokomisárka.

Jourová naznačila, že by boj proti diskriminácii Rómov mohol byť „jednou z priorít“  bulharského predsedníctva. Bulharsko prevezme rotujúce predsedníctvo Rady EÚ v januári 2018.

Úsilie treba urýchliť

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v súvislosti s výsledkami hodnotenia Komisie uviedol, že hoci EÚ je založená na hodnotách tolerancie a rovnosti, tieto hodnoty neplatia pre každého občana EÚ, čo je neprijateľné. „Ak chceme skoncovať s predsudkami, segregáciou a diskrimináciou, ktorým Rómovia stále čelia, musia členské štáty urýchliť svoje úsilie zamerané na zlepšenie integrácie Rómov,“ odkázal Timmermans.

Exekutíva EÚ vyzvala na koordinovanejšie úsilie na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni v otázke integrácie rómskych komunít. Prioritou členských štátov musí byť boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu a integrácia rómskej mládeže, žien a detí.

1 Comment

  • Najlepšie sa čerpajú eurofondy napr.aj na “vzdelávanie”! Rôzne nadácie to čerpajú jedna-dve,ale výsledok
    je žiadny . Ak by sa 42 miliárd využilo na bytovú výstavbu napr.svojpomocne čiastkou cca 20 000.-eur /byt-dom,
    tak by bolo postavených domov resp.zabezpečených bytov v počte cca 2 000 000. Pri priemernej rodine 6 ľudí
    by bolo navždy postarané o 12 000 000 rómov. Ale tu sa nezmyselne čerpajú fondy na rôzne “Komunitné
    centra” atď. a tieto stoja prázdne a nevyužité……! Napr. v okrese Humenné.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA