Komisia schválila pomoc pre Španielsko

Zamestnanci automobilky Delphi, ktorí prišli o prácu v španielskej výrobnej hale, dostanú podporu v celkovej výške 10,5 mil. eur. Poskytnutie prostriedkov z Európskeho fondu pre vyrovnávanie sa s globalizáciou (EGF) odobrila Európska komisia a posunie ho na schválenie Rade a Parlamentu.

„Toto je opäť ďalší dobrý príklad, prečo sme založili Fond. Globalizovaný obchod a produkcia prinášajú benefity mnohým, ale musíme pomáhať tým, ktorí pociťujú menej pozitívny dopad. Títo pracovníci spadajú do druhej kategórie a som rád, že môžeme Parlamentu a Rade odporučiť žiadosť,“ povedal Vladimír Špidla, komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci, na okraj žiadosti Madridu o finančnú pomoc v celkovej hodnote 10,5 mil. eur pre 1.521 nezamestnaných, ktorých prepustila nadnárodná automobilka Delphi. Dôvodom je uzatvorenie výrobnej haly v Puerto Real k 31. júlu 2008. V dôsledku kroku dodávatelia firmy prepustili ďalších 68 ľudí.

Americkú nadnárodnú korporáciu viedlo k uzatvoreniu prevádzky rozhodnutie presťahovať tamojšiu výrobu do už existujúcej haly v Tangiers, kde sa ponúka lacnejšia pracovná sila, daňové úľavy a väčšia geografická blízkosť k nerastným surovinám. Ide o dôsledok trendu, ktorý ovláda automobilový priemysel v Európe už dlhšiu dobu: dovoz vozidiel zo zahraničia rastie a zamestnanosť v odvetví klesá.

Európsky fond pre vyrovnávanie sa s globalizáciou (EGF) bol založený na konci roka 2006 Komisiou, Radou a Parlamentom. Jeho zmyslom je poskytovať finančnú pomoc pri riešení pracovnej otázky v situáciách, kedy príde o zamestnanie naraz viac ako tisíc ľudí. Podmienkou je, že stratu zamestnania musia spôsobiť štrukturálne zmeny na svetovom trhu, ktoré vedú k zvýšenému importu komodít v danom odvetví z nečlenských krajín EÚ. Do dnešného dňa sa celková pomoc poskytnutá z EGF vyšplhala na úroveň vyššiu ako 32 mil. eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA