EK: Slovensko nevypláca dávky ťažko postihnutým za hranicami

Ťažko zdravotne postihnutí so sociálnym poistením na Slovensku, ktorí však bývajú v inom členskom štáte, majú napriek tomu podľa Európskej komisie nárok na dávky. Žiada, aby ich krajina prestala odmietať vyplácať.

Európska komisia včera požiadala Slovensko, aby prestalo odmietať poskytovať dávky ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú poistené v slovenskom sociálnom systéme, ale bydlisko majú v inom členskom štáte.

Konkrétne ide o peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Komisia v odôvodnenom stanovisku poukázala, že Slovensko by ich malo oprávneným osobám poskytovať aj vtedy, keď žijú mimo jeho územia.

Odmietaním poskytovať tieto dávky krajina podľa nej porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a odopiera ťažko zdravotne postihnutým podporu, na ktorú majú nárok.

Slovensko má teraz dva mesiace na predloženie nápravného opatrenia. Ak tak neurobí, Komisia môže záležitosť posunúť na Súdny dvor EÚ. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA