Koniec diskriminácie na letiskách

Podľa nových nariadení Európskej komisie budú musieť európski leteckí dopravcovia a letiská telesne postihnutým pasažierom zabezpečiť možnosť využiť všetky výhody leteckej dopravy bezplatne tak, aby ich mohli využívať ako nehendikepovaní pasažieri. Samozrejmosťou sa stane bezplatná preprava invalidného vozíka, či slepeckého vodiaceho psa.

„Diskriminácia [v leteckej doprave] končí a začína sa pomáhať telesne postihnutým a starším pasažierom,“ povedal podpredseda Komisie, Jacques Barrot, deň pred vstupom nových pravidiel v leteckej preprave osôb do platnosti.

Podľa nových pravidiel budú musieť všetky letiská v členských krajinách, operátori letov v rámci EÚ a európski dopravcovia, ktorých lety smerujú z tretích krajín do EÚ zabezpečiť, aby mohli telesne postihnutí a starší obyvatelia čerpať všetky výhody leteckej dopravy bez nutnosti objednávať si k letenke akékoľvek dodatočné služby.

Povinnosti aeroliniek voči znevýhodneným pasažierom možno rozdeliť do troch skupín:

  • Rovnaké zaobchádzanie s pasažiermi zo zníženou mobilitou – letecký dopravca nesmie nikomu odmietnuť rezerváciu letu na základe zníženia mobility pasažiera na letisku alebo v lietadle.
  • Bezplatná asistenčná služba na letiskách v rámci EÚ – každé letisko v členskej krajine musí pasažierom so zníženou mobilitou poskytnúť bezplatnú pomoc pri preprave na palubu lietadla a v rámci vyhradených letiskových priestorov. Súčasne musí asistenčný balík obsahovať ďalšie bezplatné služby tak, aby boli dodržané ustanovenia Nariadenia.
  • Bezplatná asistencia na palube lietadla – všetci leteckí dopravcovia prevádzkujúci lety v rámci EÚ a do EÚ budú musieť poskytovať znevýhodneným cestujúcim bezplatné dodatkové služby, medzi nimi napríklad bezplatnú prepravu invalidného vozíka či slepeckého vodiaceho psa.

Nové pravidlá vstúpili do platnosti 26. júla 2008. Doplnili znenie Nariadenia EK č. 1107/2006. Za ich dodržiavanie zodpovedá každý členský štát prostredníctvom povereného orgánu. Na Slovensku je v prípade podozrenia z porušenia Nariadenia potrebné kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu (02/58272159) alebo Letecký úrad SR (02/43638586).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA