Láska víťazí nad prácou

Nová správa odhaľuje zaujímavý fakt – primárnym faktorom, ktorý zapríčiňuje ochotu Európanov presťahovať sa do inej krajiny, nie je zamestanie, ale láska.

 

Krátka správa

Zámerom výskumného projektu Pioneur, ktorý je financovaný Piatym rámcovým programom Komisie, bolo poskytnúť „rozsiahly obraz“ vnútornej migrácie v rámci EÚ. Cieľom bolo osvetliť motívy, modely a dôsledky migrácie a identifikovať relevantné trendy. Správa hovorí, že sa „vie len veľmi málo o skutočných dôvodoch migrácie v Únii“. Výskumníci zamerali pozornosť na 5000 príslušníkov iných národov, ktorí žijú vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku a Španielsku.

Aj napriek faktu, že Komisia vyhlásila rok 2006 za Európsky rok pracovnej mobility, oficiálne čísla hovoria, že menej ako 2% európskych občanov v súčasnosti žijú mimo svojho národného štátu. Podľa správy Pioneur, profil súčasného migranta je nasledovný: vzdelaný, kvalifikovaný príslušník strednej triedy, pozívne zmýšľajúci o EÚ a vo svojej cieľovej krajine hľadá nemanuálnu prácu. Cezhraničnú mobilitu správa označuje za „riskantnejšiu záležitosť“ najmä pre ženy a menej vzdelaných ľudí.

Najčastejšími motívmi migrácie sú: „rodina/láska“ (29,7%), „pracovné príležitosti“ (25,2%), „kvalita života“ (24%) a „štúdium“ (7%). Výskumníci odhalili, že aj napriek faktu, že európski migranti majú „priaznivé dispozície pre politiku a vysokú mieru záujmu o politické záležitosti“ majú tendenciu „k nižšej volebnej účasti ako zvyšok populácie“.

Správa hovorí, že „stručne povedané, európski migranti prispievajú k legitímite EÚ“.

Z prieskumu agentúry MVK, ktorý uskutočnila pre denník SME, vyplýva, že až 48% mladých Slovákov je ochotných odsťahovať sa kvôli práci do inej krajiny Európskej únie. Tendencia sťahovať sa za prácou klesá s pribúdajúcim vekom. Podľa SME nie je mobilita pre Slovákov problém. “Keď je na jednej miske váh zaujímavá a slušne zaplatená práca a na druhej domáce zázemie, rozhodnutie je jasné: smer západ”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA