Ministri diskutovali o prípade „Laval“ a „mzdovom dumpingu“

Ministri práce z Francúzska, Luxemburska a Švédska vyzvali na hľadanie politickej odpovede na rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade „Laval.“ Verdikt rozpútal diskusiu o rovnováhe medzi právami zamestnancov a ekonomickou slobodou v EÚ.

Rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade „Laval“ by mohol spustiť „platový dumping,“ obávajú sa ministri práce. Preto sa stretli na Fóre pre práva zamestnancov a ekonomickú slobodu, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 9. októbra. Diskutovali o dopadoch nálezu ESD na európsky trh práce a konkurencieschopnosť.

Prípad „Laval“ sa týka lotyšskej firmy, ktorá má výrobnú halu na území Švédska. Posielala do nej pracovať svojich zamestnancov a za ich výkon im vyplácala dohodnutú mzdu. Hoci mesačná výplata spĺňala lotyšské štandardy, jej výška nedosahovala minimum, aké stanovujú švédske zákony. Súd v tomto prípade konštatoval, že minimálny štandard, na aký majú nárok ľudia pracujúci vo Švédsku, bol obmedzený slobodou pohybu, ako aj samotnou firmou.

Luxemburský minister sociálnych vecí, Francois Biltgen, tvrdí, že sudcovia jednoducho neaplikovali spomenuté pravidlá, len ich interpretovali. Dodal, že interpretácia bola navyše „veľmi reštriktívna; skôr základná ako teleologická.“

Bilgten tvrdí, že slovnú formuláciu a pôvodného ducha legislatívy je potrebné zosúladiť. Nástrojom pre to by sa mohlo stať prijatie politického aktu, podobného komuniké Komisie. Novoprijatý dokument by mal vyjasniť ustanovenia smernice o práci zamestnancov v inej členskej krajine. Odozva na nález ESD v podobe definovania sociálneho protokolu v zakladajúcich zmluvách EÚ (ako to navrhli odborári) alebo revízie samotnej smernice, sú neuskutočniteľné, uzatvára luxemburský minister.

„Sudcovia vyplnili prázdno, ktoré zanechali politici. Európa sa musí reštartovať. Je absolútne kľúčové, aby prevzali iniciatívu politici,“ doplnil slová svojho luxemburského kolegu Xavier Bertrand, francúzsky minister sociálnych vecí.

Švédsky minister Sven-Otto Littorin v nadväznosti na to upozornil, že je potrebné urýchlene dokončiť ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, ktorá vytvára legislatívny rámec pre ochranu práv pracovníkov a znižuje riziko „sociálneho dumpingu.“

Nález Európskeho súdneho dvora je výzvou pre švédsky model trhu práce, myslí si Littorin. V prípade Laval sa ukázalo, že naše zákony neboli dostatočne detailné a nepamätali na situáciu, akou bol prípad spomenutej lotyšskej firmy. Na druhej strane minister upozornil, že krajina má dlhodobú tradíciu samoregulácie. Pracovné zmluvy a výška platov sú spravidla výsledkom dohody sociálnych partnerov, pričom štát v tomto smere intervenuje len málo. Littorin uzavrel svoj príspevok tým, že Švédsko si chce takýto model uchovať, no súčasne pripustil, že je otvorené aj širšiemu politickému kompromisu, ktorý by mohol byť odpoveďou na nález ESD.

Spomedzi zúčastnených vyjadril úplnú spokojnosť s rozsudkom v prípade Laval iba český minister Petr Nečas. Podľa neho môže byť sociálna Európa udržateľnou iba vtedy, ak bude posilnená jej konkurencieschopnosť. Český komisár Vladimír Špidla, ktorý je zodpovedný za sociálne veci, uzavrel diskusiu slovami: „Táto konferencia nemá žiadnu skrytú agendu: sme otvorení poučeniu sa z diskusie.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA