(Ne)lichotivé demografické vyhliadky Európy

Európska komisia predstavila správu o demografickom vývoji v Európe. Medzi jej hlavné pozorovania patrí: starnutie pracovnej sily, zvyšovanie miery zamestnanosti ľudí nad 60 rokov, posúvanie veku, kedy ľudia uzatvárajú manželstvá, rastúca miera rozvodovosti a demografická relevantnosť manželstiev zmiešaných národností.

V Bruseli dnes (24.11.) začína ďalšie z pravidelných 2-ročných Európskych demografických fór (24.-25. november 2008). Pri tejto príležitosti dnes Európska komisia predstavila správu o demografickom vývoji v Európe. Dokument potvrdzuje známu vec, že generácia „baby boom“ postupne dosahuje dôchodkový vek. V praxi to znamená, že pomer obyvateľov v produktívnom a dôchodkovom veku sa v porovnaní s minulosťou začína obracať.

Za posledné desaťročie sa v Európe zvyšoval počet dôchodcov každý rok o 1,5 milióna. Analytici odhadujú, že v horizonte 25 rokov sa miera zvyšovania počtu dôchodcov zvýši a každý rok bude mať spoločnosť až o 2 milióny ľudí v post-produktívnom veku viac.

Počet ľudí nad 60 rokov života, ktorí stále pracujú, sa od roku 2000 výrazne zvýšil, konštatuje správa Komisie. Na druhej strane, súčasné miera zamestnanosti danej vekovej kategórie zaostáva za cieľom, ktorý stanovuje Lisabonská stratégia. Podľa nej, v roku 2010 by mala byť zamestnaná rovná polovica populácie staršej než 60 rokov. Pre porovnanie, muži už túto mieru dosahujú (50%), no ženy čiastočne zaostávajú (40%).

Správa sa venuje aj ďalším trendom v spoločnosti, medzi inými vzormi rodinného správania sa Európanov:

  • ľudia majú v porovnaní s minulosťou tendenciu vstupovať do manželstva neskôr,
  • miera rozvodovosti manželstiev je na vzostupe,
  • podiel manželstiev medzi príslušníkmi rôznych národností sa zvýšil do tej miery, že je demograficky relevantným ukazovateľom.

Prieskum Eurobarometra dodáva, že rôznosť demografických a spoločenských trendov možno pozorovať aj medzi východnými a západnými krajinami EÚ. Najočividnejším rozdielom je priemerná dĺžka života. Pre ilustráciu, priemerný muž v západnej Európe má štatistickú pravdepodobnosť dožiť sa 76 rokov, zatiaľ čo východoeurópsky mužský občan iba 65-70 rokov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA