Nezamestnanosť v Nemecku poklesla

Nemecká ekonomika dostala ďalšiu dobrú správu – nezamestnanosť v júli poklesla nad očakávanie výrazne. Motorom uzdravovania ekonomiky sa tak môže stať súkromná spotreba.

Krátka správa

Hoci v júli prichádzajú na trh práce čerství absolventi škôl, čo zvyšuje počet registrovaných nezamestnaných, nemecké hospodárstvo zaznamenalo v tomto mesiaci nečakane výrazné zníženie nezamestnanosti – o 45 000. Pre najväčšiu európsku ekonomiku je to ďalšia dobrá správa.

Nečakane dobré ekonomické uzdravovanie Nemecka živil doteraz najmä silný nárast exportu. Ten by sa však mal podľa expertov tento rok oslabiť. Pri zlepšovaní situácie na trhu práce však rastie aj súkromná spotreba a môže sa stať novým motorom ďalšieho rastu. Štatistické údaje naznačujú, že v júni spotreba narástla.

Firmy reagujú na rast dopytu rozširovaním výroby a otváraním nových pracovných miest. Vo viacerých sektoroch však Nemecko pociťuje nedostatok pracovnej sily a experti varujú, že ten by mohol podkopať ekonomické uzdravovanie. Aj z toho dôvodu sa začína v nemeckej vláde hovoriť o postupnom odstránení bariér mobility pracovnej sily z nových členských krajín. Rokovať o tom bude už na prvom zasadnutí po tohtoročnej letnej prestávke.

Hospodárske ťažkosti Nemecka v minulých rokoch negatívne ovplyvňovali celú európsku ekonomiku. Situácia sa obrátila minulého roku, aj tohoročné výsledku prekonávajú očakávania.

Nezamestnanosť klesá aj v iných európskych krajinách. Podľa najnovších údajov Eurostatu má napríklad Francúzsko najmenej nezamestnaných za posledných 25 rokov. Sezónne očistená nezamestnanosť síce klesla aj na Slovensku, podľa Eurostatu je však najvyššia v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA