NIE pokusom oslavovať pedofíliu

Anna Záborská spolu s ďalšími talianskymi kolegyňami z frakcie UEN - Angelilli a Muscardini - ostro vystúpila proti snahám o deň osláv pedofílie.

Krátka správa

Rozruch a masové protesty v Taliansku i v ďalších štátoch Únie vyvolala medzinárodná internetová iniciatíva pedofilov, ktorej cieľom je vyhlásiť 23. jún za Intrenational Boy Love Day (“Deň pedofilnej lásky”).

Iniciátori kampane v tento deň žiadajú, aby sa v oknách zapálila modrá sviečka. Jeho sprievodným podujatím by mal byť sprievod v Lichtenštajnsku, na ktorého príprave sa údajne aj pracuje. Cieľom medzinárodných pedofilných kruhov je zmeniť všeobecný postoj spoločnosti k sexuálnemu zneužívaniu maloletých a dosiahnuť jeho akceptáciu v polohe súčasti európskej kultúry a práv menšín.

Písomné vyhlásenie k tzv. International Boy Love Day (dňa osláv pedofílie) predložili do EP poslankyne Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Anna Záborská (EPP-ED,SK). Pedofília a skutky, ktoré sú s ňou spojené, sú podľa nich hrozné trestné činy a podobné prejavy sú v rozpore so základnými princípmi Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Asi 250 tisíc detí je denne vystavených riziku pedofílie na internete a s pornografickými internetovými stránkami súvisia denne transakcie v hodnote 90 000 USD dolárov. Pornografické internetové stránky navštevuje denne minimálne 7000 až 20000 osôb, varujú poslankyne EP.

Včera v Štrasburgu vyzvali poslankyne európske inštitúcie, aby:

  • v čo najkratšom čase uviedli do činnosti linku dôvery pre deti, ktoré sú obeťami zneužívania;
  • podporili dohody s bankovými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré vydávajú kreditné karty, s cieľom kontrolovať nákup detského pornografického materiálu na internete;
  • vymenovali európskeho koordinátora pre práva detí s operatívnymi právomocami, ktorý by mal k dispozícii pracovnú skupinu na prevenciu počítačových trestných činov poškodzujúcich deti.

Európska komisia zverejnila už oznámenia na podporu „Európskej stratégie práv maloletých“ a „Všeobecnú politiku boja proti počítačovej kriminalite“.

Talianske mimovládne združenie Meter vydalo vyhlásenie odsudzujúce túto iniciatívu a ktoré podpísalo medzičasom viac ako 40.000 ľudí, vrátane celého radu intelektuálov, politikov, novinárov, informoval server TUKAN.sk.

“23. júna zapálime bielu sviečku, ktorou budeme brániť práva a potreby menšín”, uvádzajú poslankyne frakcie UEN a vyzývajú k podpisu ďalších kolegov poslancov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA