Nová smernica o vysielaní pracovníkov do zahraničia?

Európsky parlament zorganizoval verejné vypočutie k tejto téme. Správa Komisie o tom, či bude smernicu z roku 1996 potrebné meniť, bude zverejnená v marci.

 

Krátka správa:

Súčasná smernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovanie služieb bola prijatá v roku 1996. Jej zámerom je vyriešiť otázky, súvisiacej s voľným pohybom pracovníkov v únii, čo je jedna zo štyroch základných slobôd v EÚ.

Smernica rieši legislatívne otázky, týkajúce sa právneho postavenia pracovníkov firiem, ktoré vysielajú svojich pracovníkov vykonať služby do inej členskej krajiny EÚ. Legislatíve rieši otázky, súvisiace s kolíziou právnych systémov – pod aké zákonodarstvo vyslaný pracovník spadá, aký plat a koľko dní dovolenky mu prináleží, zdravotné a sociálne pravidlá ktorej z krajín sa ho týkajú.

Súčasná diskusia v Parlamente a verejné vypočutie, zorganizované 26. januára 2006, sa týka ako dopadov, súvisiacich s rozšírením únie o desať nových členských štátov, ako aj korekcie nedostatkov, ktoré sa objavili počas desaťročia účinnosti smernice.

Smernica má mnoho nevyjasnených oblastí, týkajúcich sa nejasností okolo definovania kolektívnej zmluvy či minimálnej mzdy. Nepanuje však konsenzus o tom, či je nutné zmeniť smernicu, alebo ju prepracovať od základov.

Elisabeth Schroedterová z parlamentnej skupiny Zelených by mala pripraviť úvodnú správu, Komisa plánuje zverejniť svoju správu v marci 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA