Otvorenie trhov bolestivé pre staré členské štáty

Štúdia z Veľkej Británie tvrdí, že migrácia pracovníkov z východnej Európy bola „veľmi pozitívna“. Belgicko však tvrdohlavo odmieta otvoriť svoj pracovný trh.

 

Pozadie

Po rozšírení EÚ o desať nových členských štátov v máji 2004 takmer všetky pôvodné členské štáty s výnimkou troch zaviedli obmedzenia voľného pohybu pracovných síl v obavách z nepriaznivých dopadov z všeobecne predpokladaného prílevu migrantov. Veľká Británia spolu s Írskom a Švédskom sa rozhodli svoje trhy práce otvoriť pre migrantov z východnej Európy, od ktorých očakávali zaplnenie prázdnych miest na trhu.

Podľa tzv. schémy 2+3+2, zakotvenej v Prístupovej zmluve, má každá členský štát právo rozhodnúť sa pre „prechodné obmedzenie“ voľného pohybu pracovnej sily, ktorý je jedným zo základných slobôd EÚ. Členské štáty sa do konca apríla 2006 musia rozhodnúť o svojom ďalšom postupe.

Komisia uviedla, že na základe „dôkladného preskúmania faktov“ (EurActiv.sk, 9. február 2006) je voľný pohyb pracovných síl „ekonomicky rozumný“. Komisia preto naznačila, že by uvítala, keby staré členské štáty otvorili svoje pracovné trhy pre občanov z nových členských krajín.

Do dnešného dňa vyjadrili svoju ochotu zrušiť prechodné obdobia a umožniť občanom z nových členských krajín neobmedzený prístup na svoje pracovné trhy Španielsko, Fínsko a Portugalsko.

Výnimku z „prechodných období“ mali od začiatku Cyprus a Malta – obmedzenia sa preto vzťahovali iba na migrantov z ôsmich nových členských krajín (EÚ-8).

Otázky

Niektoré pôvodné členské štáty – napríklad Rakúsko a Nemecko – v dôsledku pretrvávajúcich obáv z rastu nezamestnanosti a „sociálneho turizmu“ už oznámili svoj úmysel ponechať svoje pracovné trhy uzavreté pre pracovnú silu zo štátov EÚ-8 najmenej na ďalšie tri roky. Berlín chce údajne predĺžiť prechodné obdobia až do roku 2011.

Belgicko po 1. máji 2006 tiež ponechá „prechodné obdobia“ v platnosti. V posledných februárových dňoch o tom rozhodla belgická vláda.

Na pozadí neochoty väčšiny starých členských štátov otvoriť svoje pracovné trhy Komisia vyhlásila rok 2006 za Európsky rok pracovnej mobility (EurActiv.sk, 22. február 2006).

Pozície

Komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla uviedol, že Komisia „nemôže nútiť [staré členské štáty] zrušiť obmedzenia, no môžeme dokázať, že krajinám, ktoré obmedzenia zrušili, sa darí dobre.“

Podľa štúdie, uskutočnenej na žiadosť Britského ministerstva práce a dôchodkov s názvom „Dopad voľného pohybu pracovníkov z východnej a strednej Európy na pracovný trh Veľkej Británie“ „neexistuje žiadny zrejmý štatistický dôkaz“, že pracovná migrácia z krajín EÚ-8 prispela k rastu miery nezamestnanosti vo Veľkej Británii v roku 2005. Za minulý rok sa počet prihlásených nezamestnaných vo Veľkej Británii zvýšil približne o 90 000. Štúdia naopak tvrdí, že „ekonomický dopad migrácie z nových členských krajín EÚ bol mierny, no veľmi pozitívny.“

Štúdia uvádza, že od 1.mája 2004 do 30. septembra britský systém registrácie pracovníkov (WRS) spracoval približne 293 000 žiadostí. Registrácia u WRS je povinná pre migrantov, ktorí sú zamestnaní vo Veľkej Británii mesiac a dlhšie. Veľká väčšina žiadateľov bola z Poľska (58%), nasledovali Litovci (14%) a Slováci (11%).

Britský minister vnútra Tony McNulty uviedol, že „čísla ukazujú, že pracovníci z pristupujúcich krajín stále prichádzajú do Británie za prácou, napĺňajú voľné miesta, podporujú poskytovanie verejných služieb v komunitách v celej Británii a sú vítaným príspevkom našej ekonomike a spoločnosti.“

Fínsky premiér Matti Vanhanen verí, volný pohyb pracovných síl v rámci EÚ je kľúčom k rozvoju členských štátov. Povedal, že ak sa Európa uzavrie do svojej ulity, je jasné, že Ázia ju prekoná.

Belgický premiér Guy Verhofstadt vyhlásil, že „svoje trhy otvorilo už niekoľko krajín. O niekoľkých ďalších vieme, že sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch rozhodnú, či ponechať svoje hranice ďalšie tri roky zatvorené. Neurobíme ani jedno.“

Estónsky premiér Andrus Ansip povedal, že „aj keď niekoľko múdrych ľudí odíde do starých členských krajín EÚ, verím, že ľudia by nemali byť držaní vo svojej krajine ako otroci. Bolo by zločinom držať mladých talentovaných ľudí pod zámkom len zo strachu, že by mohli odísť do iných krajín.“

Nasledujúce kroky:

  • Prvá dvojročná fáza schémy 2+3+2 uplynie 30. apríla 2006. Dovtedy sa členské štáty musia vyjadriť, či zrušia alebo ponechajú existujúce „prechodné obmedzenia“ voľného pohybu pracovných síl v platnosti. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA