Parlament bude hlasovať o predĺžení rodičovskej dovolenky

Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ sa dohodli na predĺžení minimálnej rodičovskej dovolenky na štyri mesiace pre oboch rodičov. Tento plán sa vzťahuje na všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, aký typ zmluvy majú.

Tento krok si zároveň vyžiada zmeny vnútroštátnych právnych predpisov vo Veľkej Británii, Belgicku, Írsku, Portugalsku, Rumunsku a na Malte.

Nové sociálne istoty pre "pomáhajúcich si rodičov"

Ministri EÚ sa tiež dohodli, že posilnia sociálnu ochranu pre samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželov prijatím návrhu smernice, ktorá pomôže pracujúcim v rodinných a malých podnikoch.

Ministri deklarovali, že navrhované nové pravidlá by mali odstrániť prekážky pre ženy v podnikaní a zároveň uznať prínos manželov a partnerov.

Na stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa ministri dohodli, že ženy, ktoré pracujú v malých s stredných podnikoch by mali získať autonómne ochrany sociálnych práv skôr, než byť financované zo sociálneho poistenia svojho manžela.

Rada rozšírila pôsobnosť návrhu Európskej komisie aj na tzv. životných partnerov, ktorí v súvislosti s rodičovskou dovolenkou získajú rovnaké práva ako manželia.

Rozhodnutie o výške dávok v materstve na "podporu partnerov" bude ponechané na uváženie členských štátov.

Návrh smernice, ktorá je súčasťou balíčka smerníc "pracovný život v EÚ", bude predložený Európskemu parlamentu na druhé čítanie. Poslanci budú zajtra (11. marca) hlasovať aj o samostatnej materskej dovolenke, ktorá by zaručila ženám 20 týždňov dovolenky s platom v plnej výške. Najväčším oponentom spomedzi členských štátov je Veľká Británia, ktorá nepovažuje tento krok v čase hospodárskej krízy za vhodný (EurActiv 24/2/09).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA