Počet podzamestnaných v EÚ narastá

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat pätina Európanov pracujúcich na polovičný úväzok chce pracovať viac hodín, no nemôže. Zároveň rastie počet nezamestnaných, ktorí sa už nesnažia nájsť si prácu.

Vlani v EÚ pracovalo 42 miliónov ľudí na polovičný úväzok. Viac ako osem a pol milióna z nich, čiže viac ako pätina by pritom chcela pracovať viac a cíti sa byť podzamestnaná. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat.

Podzamestnanosť štatistický úrad definuje ako stav, keď ľudia nedobrovoľne pracujú na skrátený pracovný čas, pretože si nevedia nájsť prácu na plný úväzok, alebo ide o iniciatívu zamestnávateľa. Jej rast však vyvoláva obavy Európskej komisie, ktorá sa snaží reagovať na nepriaznivý vývoj na európskom trhu práce.

V niektorých krajinách sa za podzamestnaných považuje až polovica všetkých pracujúcich na polovičný úväzok. Najvyššia miera je v Grécku (58 %) a v Lotyšsku (57 %). V prípade Slovenska ide o viac ako tretinu pracujúcich na polovičný úväzok (37,8 %). Opačný stav panuje v Holandsku a Belgicku (3 %) a Luxembursku (9%).

Eurostat zároveň poukazuje na to, že podzamestnanosť nemusí nutne súvisieť so zamestnávaním na polovičný úväzok. „Najmenší podiel podzamestnaných bol identifikovaný v Holandsku a Belgicku, kde je práca na polovičný úväzok bežná,“ uvádza štatistický úrad. Napríklad v Holandsku pracujúci na polovičný úväzok predstavujú takmer polovicu všetkých zamestnaných. Na Slovensku ide o 1,6 %.

Európania prestávajú hľadať prácu

Prieskum zároveň poukázal na to, že stúpa počet nezamestnaných, ktorí sa už prestali snažiť nájsť si prácu. Percento tejto skupiny dosiahlo 4,6 % celkovej európskej pracovnej sily, čiže asi 8,5 milióna ľudí.

Najvyššie číslo vykazuje Taliansko, kde si prácu nesnažia nájsť tri milióny nezamestnaných, čiže 12 % talianskej pracovnej sily. V prípade Slovenska ide o 43 tisíc ľudí, čo je 2,1 % pracovnej sily.

Väčšinu z nich tvoria ľudia s nízkym vzdelaním (46 %). Približne 13 % Európanov, ktorí prácu už nehľadajú, má pritom podľa štatistiky vysokoškolské vzdelanie.

Nezamestnanosť v eurozóne pritom láme rekordy. Vo februári dosiahla 10,2 %. Pred rokom bola ešte na úrovni 9,5 %. Bez práce je celkovo 24,5 milióna Európanov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA