Počet podzamestnaných v EÚ narastá

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat pätina Európanov pracujúcich na polovičný úväzok chce pracovať viac hodín, no nemôže. Zároveň rastie počet nezamestnaných, ktorí sa už nesnažia nájsť si prácu.

Nezamestnanosť (TASR)
Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Vlani v EÚ pracovalo 42 miliónov ľudí na polovičný úväzok. Viac ako osem a pol milióna z nich, čiže viac ako pätina by pritom chcela pracovať viac a cíti sa byť podzamestnaná. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat.

Podzamestnanosť štatistický úrad definuje ako stav, keď ľudia nedobrovoľne pracujú na skrátený pracovný čas, pretože si nevedia nájsť prácu na plný úväzok, alebo ide o iniciatívu zamestnávateľa. Jej rast však vyvoláva obavy Európskej komisie, ktorá sa snaží reagovať na nepriaznivý vývoj na európskom trhu práce.

V niektorých krajinách sa za podzamestnaných považuje až polovica všetkých pracujúcich na polovičný úväzok. Najvyššia miera je v Grécku (58 %) a v Lotyšsku (57 %). V prípade Slovenska ide o viac ako tretinu pracujúcich na polovičný úväzok (37,8 %). Opačný stav panuje v Holandsku a Belgicku (3 %) a Luxembursku (9%).

Eurostat zároveň poukazuje na to, že podzamestnanosť nemusí nutne súvisieť so zamestnávaním na polovičný úväzok. „Najmenší podiel podzamestnaných bol identifikovaný v Holandsku a Belgicku, kde je práca na polovičný úväzok bežná,“ uvádza štatistický úrad. Napríklad v Holandsku pracujúci na polovičný úväzok predstavujú takmer polovicu všetkých zamestnaných. Na Slovensku ide o 1,6 %.

Európania prestávajú hľadať prácu

Prieskum zároveň poukázal na to, že stúpa počet nezamestnaných, ktorí sa už prestali snažiť nájsť si prácu. Percento tejto skupiny dosiahlo 4,6 % celkovej európskej pracovnej sily, čiže asi 8,5 milióna ľudí.

Najvyššie číslo vykazuje Taliansko, kde si prácu nesnažia nájsť tri milióny nezamestnaných, čiže 12 % talianskej pracovnej sily. V prípade Slovenska ide o 43 tisíc ľudí, čo je 2,1 % pracovnej sily.

Väčšinu z nich tvoria ľudia s nízkym vzdelaním (46 %). Približne 13 % Európanov, ktorí prácu už nehľadajú, má pritom podľa štatistiky vysokoškolské vzdelanie.

Nezamestnanosť v eurozóne pritom láme rekordy. Vo februári dosiahla 10,2 %. Pred rokom bola ešte na úrovni 9,5 %. Bez práce je celkovo 24,5 milióna Európanov.

REKLAMA

REKLAMA